Taxor och bestämmelser

 

 

Föreskrifterna omfattar det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken. Föreskrifterna och taxan styr mot insamling av matavfall för biologisk behandling genom rötning. Matavfall som samlas in på Gotland rötas och blir till fordonsgas och växtnäring. Det innebär att både energi och näringsämnen i matavfallet tas till vara. Därför får alla fritidshus från och med 2015 hämtning av både brännbart avfall och matavfall. Hämtning av matavfall ingår i hämtningsavgiften men man väljer själv om man vill hemkompostera, allt eller en del av matavfallet.

 

Nya priser för slamtömning gäller från den 1 januari 2016

I december beslutade regionfullmäktige att höja priserna (exkl. moms) för slamtjänster i avfallstaxan med sex procent. Höjningen tillsammans med effektiviseringar i verksamheten beräknas ge full kostnadstäckning för tjänsterna från 2016.

 
Abonnemangsförändringar i föreskrifter 2014

De nuvarande föreskrifterna började gälla den 1 april 2014 och ersatte tidigare föreskrifter med övergångsbestämmelse avseende abonnemang. Den 1 december 2014 startade förändringar i abonnemang som hämtning var 4:e vecka för vissa fastigheter. Alla fastighetsägare har fått möjlighet att välja eller ändra abonnemang. Från sommaren 2015 har abonnemangen för fritidshus ändrats enligt de gällande föreskrifterna.

Förändringarna i sammanfattning
  • Anpassning av hämtningsintervall i abonnemang för olika kundkategorier och sommar- respektive vinterperioden.
  • Abonnemang för blandat brännbart avfall tas bort för en- och tvåfamiljshus för permanent- och fritidsboende.
  • Standardabonnemang med hämtning av brännbart var fjärde vecka införs för permanentboende med hemkompostering. Hämtning av matavfall ingår i alla abonnemang för fritidsboende i en- och tvåfamiljshus.
  • Anpassning till arbetsmiljöregler och en effektivare hämtning, exempelvis maxvikter för behållare och standard för hämtningsvägar.

 

Sidan uppdaterad: 10 februari 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kundtjänst Teknikförvaltningen

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 09:00-15:00
dag före röd dag 09:00-13:00
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas:
Vardagar 09:00-15:00 Kontakta kundtjänst (se ovan)
Övrig tid, journummer: 073-765 81 10
OBS! tilläggsavgift tillkommer, se prislista

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?