Sophämtning/hushållsavfall, slam och latrin

Hushållsavfall i kärl, slam och fett från enskilda avloppsanläggningar samt latrin hämtas regelbundet vid fastighet av Region Gotlands personal eller en privat utförare på uppdrag av regionen.  

Hämtningen utförs enligt aktuella abonnemang som följer av avfallsföreskrifter och avfallstaxa för Region Gotland, se Taxor och bestämmelser.

Abonnemang kan beställas och ändras genom kundtjänst teknikförvaltningen på telefon 0498-26 90 00 (knappval 1).

Journummer för beställning av slamtömning i brådskande fall vardagar kl 16.00-06.00 samt helger hela dygnet är telefon
073-765 81 10.

Sophämtning/hushållsavfall

Hushållsavfall är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Den största delen går att återvinna och på Gotland är vi mycket bra på att källsortera avfallet för materialåtervinning. 

Matavfall samlas in separat för biologisk behandling om man inte väljer att kompostera själv. Se mer information under rubriken "Att välja eller byta abonnemang".

Tidningar och förpackningar samlas in separat i producenternas insamlingssystem för återvinning. Mängden insamlade tidningar och förpackningar är nästa lika stor som övriga hushållssopor i kärl och säckar. Insamlade tidningar och förpackningar materialåtervinns vilket sparar på både energi och råvaror.

HUR?
Tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer som finns vid flera livsmedelsbutiker och på andra platser. Det går även att lämna tidningar och förpackningar vid Region Gotlands återvinningscentraler, se Återvinningscentraler. Flerfamiljshus kan även välja att anlita en entreprenör för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar.

Matavfall och brännbart avfall som blir kvar efter sortering av annat avfall, hämtas av sopbilen enligt abonnemang. Avfallskärl ingår i abonnemanget. För att sopbilen ska hämta hushållsavfall krävs att det finns en framkomlig väg till fastigheten. Vägens bredd ska vara minst 3,10 meter (körbana) och den fria höjden minst 4,5 meter.

NÄR?
Sophämtning sker varannan vecka i standardabonnemanget för en- och tvåfamiljshus. För information om abonnemang och taxor är du välkommen att ringa oss på telefon 0498-26 90 00 eller se avfallstaxa och avfallsföreskrifter för Region Gotland. 

Hämtning sker även de dagar din hämtdag infaller på en helgdag.

VAD HÄNDER MED HUSHÅLLSAVFALLET?
Hushållsavfall som hämtas vid fastighet körs till avfallsanläggningen i Roma för vidare hantering. 

Sorterat brännbart hushållsavfall blir till bränsle som Cementa i Slite använder. 

Sorterat matavfall förbehandlas vid Roma avfallsanläggning för att kunna återvinnas i en biogasanläggning på Gotland. Matavfallet blir genom rötning till biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle och biogödsel återförs till jordbruksmark.

Blandat brännbart avfall som innehåller matavfall transporteras till fastlandet för förbränning med energiåtervinning.

Sidan uppdaterad: 9 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kundtjänst Teknikförvaltningen

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 09:00-15:00
dag före röd dag 09:00-13:00
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Vilken dag hämtas ditt avfall?

Ange anläggningsnummer:

Anläggningsnumret hittar du på din faktura eller på sidan av kärlet (ANL-nummer).

Hämtning sker även de dagar din hämtdag infaller en helgdag. Kunder som berörs av eventuella inkörningar får meddelande i ett brev.

Vid frågor, kontakta kundtjänst på
telefon 0498-26 90 00.

Databasen uppdaterad: 2017-05-18

 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?