Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som socialnämnden har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) kan du överklaga vissa beslut till domstol. Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga.

En överklagan ska göras skriftligt och ställas till den myndighet som fattat beslutet. I vårt fall till socialnämnden i Region Gotland. Förvaltningen/nämnden tar ställning till om beslutet skall omprövas/ändras. Om beslutet inte omprövas skickar förvaltningen din överklagan vidare till förvaltningsrätten som tar ställning till om beslutet ska ändras eller inte. Överklagandet ska ha kommit in till regionen senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om
• avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen – oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis
• avslag på begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
• för hög avgift för hemtjänst.


Observera
En lämnad synpunkt till socialförvaltningen ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Sidan uppdaterad: 30 maj 2013
Ansvarig för sidan: Sam Björk

Kontakt

Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se
 

Handläggare

 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?