Klart vatten

Klart vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda dåliga avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening.

Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands dricksvatten och samtidigt bidraga till minska övergödningen av Östersjön.

Hittills har 47 socknar informerats om att se över sina avlopp. Under året planeras ytterligare socknar. På kartan intill framgår vilka socknar som är aktuella just nu.

Målet är att avloppsanläggningarna ska vara godkända inom 2 år från det att man fått det första informationsbrevet. Fram till idag har det fattats beslut om avloppstillstånd till cirka 4000 förbättringsåtgärder.

Socknar som fått utskick från Klart vatten: (klicka på bilden för större karta)

Nya socknar

Under oktober 2017 kommer nya socknar få det första informationsutskicket från Klart Vatten.

I mitten av september 2016 fick 625 fastighetsägare i socknarna Sundre, Vamlingbo, Hamra, Viklau, Atlingbo, Akebäck och Hangvar-Ire, nya utskick från Klart vatten.

Förbud

I de fall vi inte får in ansökningar för förbättringsåtgärder inom två år från det första utskicket blir det ett tillsynsbesök. Görs bedömningen att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav på rening kommer ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten att utfärdas.

Även du som har ett tillstånd kan få tillsynsbesök om vi inte fått vetskap om att förbättringsåtgärderna är utförda på din avloppsanläggning. Alla avloppsanläggningar i din socken förväntas vara godkända inom fyra år från Klart Vattens första informationsutskick.

Observera att krav på när åtgärderna ska vara utförda på fastighetens avlopp inte är det samma som tillståndets giltighetstid.

Tillsynsbesöket och förbudet beläggs med handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Två år har nu passerat för dessa socknar: Lummelunda, Östergarn och Gammelgarn. Berörda fastighetsägare kommer att få tillsynsbesök som kan leda till förbud, om ansökan inte lämnats in under april 2017. Tillsynsbesök och eventuellt förbud kommer att ske i maj. De förbud som skickas ut träder i kraft 2017-12-31.
 

Har du frågor får du gärna kontakta oss.

Aktuellt

RSS-ikon
Publicerad 2017-05-24 12:47 Ny besökstid för Klart Vatten Klart Vatten kommer från och med 1 juni flytta sin besökstid på torsdagar till 13:00-15:00 istället för tidigare tid 10:00-12:00. Be...
Publicerad 2017-04-28 13:41 Påminnelse om att förbättra ditt avlopp Klart Vatten har nyligen gjort ett utskick till 427 fastigheter. Utskicket är en påminnelse om att utföra sina avloppsanläggningar o...
Publicerad 2017-04-12 16:12 Gammelgarn, Lummelunda och Östergarn I början av april gjorde Klart Vatten ett utskick till cirka 130 fastigheter i Gammelgarn, Lummelunda och Östergarn. Detta eftersom ...
Publicerad 2015-09-04 09:32 Ändrade telefontider för Klart Vatten För att komma tillrätta med just nu mycket långa handläggningstider ändrar Klart Vatten sina telefontider till klockan 9-12.
Fler aktuellt
Inga fler aktuellt finns!
Sidan uppdaterad: 16 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Carin Södergren

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?