Socknar som fått utskick från Klart vatten: (klicka på bilden för större karta)
Socknar som fått utskick från Klart vatten 2016-09-15

Klart vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda dåliga avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening. Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands dricksvatten och samtidigt bidraga till minska övergödningen av Östersjön.

 

Vad händer nu?

Skicka in era UTFÖRANDEINTYG

Just nu pågår uppföljningsarbete med att kontrollera att avloppsanläggningar har utförts för de socknar där det passerat 3 år. Påminnelseutskick kommer att göras  för aktuella fastigheter så att anläggningar som inte blivit gjorda hinner utföras under året. Förbud om att använda det gamla avloppet kommer i annat fall att meddelas. Utförandeintygen ska skickas in så fort anläggningen utförts, i vissa fall finns krav på besiktning av avloppet. I de fall tillstånden löpt ut måste ny ansökan göras.

Observera att krav på när åtgärderna ska vara utförda på fastighetens avlopp inte är det samma som tillståndets giltighetstid.

Hittills har 47 socknar informerats om att se över sina avlopp. Under året planeras ytterligare socknar. På kartan intill framgår vilka socknar som är aktuella just nu. Målet är att avloppsanläggningarna ska vara godkända inom 2 år från det att man fått det första informationsbrevet. Efter 3 år följer vi upp och ser till att avloppet blivit utfört. Fram till idag har det fattats beslut om avloppstillstånd till cirka 4000 förbättringsåtgärder.

Vi vill samtidigt passa på att påminna alla de som fått tillstånd men ännu inte påbörjat att åtgärda avloppet, att göra det innan tillståndet förfaller. Skicka in utförandeintyget så fort som möjligt när anläggningen är klar. Hör av dig om du är osäker på vad som gäller.

Nya socknar!

I mitten av september fick 625 fastighetsägare i socknarna Sundre, Vamlingbo, Hamra, Viklau, Atlingbo, Akebäck och Hangvar-Ire, nya utskick från Klart vatten.

Förbud!

I de fall vi inte får in ansökningar för förbättringsåtgärder inom två år från det första utskicket blir det förbud att använda avloppet. Det samma gäller om utförandeintyget inte kommer in efter det att man fått sitt tillstånd. Förbudet beläggs med handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Till dessa socknar har det skickats förbud om att använda sina befintliga avlopp!

  • Hall och Hangvar: Ca 10 förbud, gäller från 2013-07-01 om inte avloppet till dess är åtgärdat.
  • Rone, Alva och Eke: Ca 40 förbud, gäller från 2013-12-31 om inte avloppet till dess är åtgärdat.
  • Barlingbo, Endre och Ekeby: Ca 50 förbud, gäller från 2013-12-31 om inte avloppet till dess är åtgärdat.
  • Boge, Bäl och Hejnum: Ca 45 förbud, gäller från 2014-07-01 om inte avloppet till dess är åtgärdat.
  • Ala, Vänge, Buttle och Guldrupe: Ca 50 förbud, gäller från 2014-07-01 om inte avloppet till dess är åtgärdat.
  • Gothem och Anga: ca 30 förbud, gäller från 2014-12-31 om inte avloppet till dess är åtgärdat.
  • Näs, Silte och Sproge, samt Väskinde, Vall och Hogrän: ca 50 förbud totalt, som gäller 2015-07-01.
  • Fardhem, Gerum, levide, Linde, Lojsta, Lye och Stånga. Ca. 65 förbud f o m 2015-12-31.
  • Lärbro, Othem och Tingstäde. Ca. 77 förbud f o m 2016-12-31.
  • Mästerby, Väte , Hejde, Etelhem och Garda. Ca. 99 förbud f o m 2016-12-31.

 Socknar som står näst på tur är: Lummelunda, Östergarn och Gammelgarn. Berörda fastighetsägare kommer att få förbud om ansökan inte lämnats in under april 2017, förbud skickas ut i maj som börjar gälla 2017-12-31.

Har du frågor får du gärna kontakta oss.

Aktuellt

RSS-ikon
Publicerad 2015-09-04 09:32 Ändrade telefontider för Klart Vatten För att komma tillrätta med just nu mycket långa handläggningstider ändrar Klart Vatten sina telefontider till klockan 9-12.
Publicerad 2014-06-16 13:33 Handläggningstider ansökan om enskilt avlopp Det har kommit in väldigt mycket ansökningar under 2014. Det är därför just nu mycket längre handläggningstider än normalt.
Publicerad 2014-05-23 14:43 Vad händer i Klart vatten? Samhällsbyggnadsförvaltningens kampanj Klart Vatten involverar nu 38 socknar runt om på Gotland. - Hittills har vi fattat beslut om ...
Publicerad 2014-03-20 08:35 Klart Vatten-gruppen håller entreprenörsträff på Visborg Den 9 april är det dags för entreprenörsträff på Visborg. Alla entreprenör och konsulter inom VA-branschen är hjärtligt välkomna.
Fler aktuellt
Inga fler aktuellt finns!
Sidan uppdaterad: 14 mars 2017
Ansvarig för sidan: Micael Nilsson

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?