Avfall från verksamheter och företag

På alla företag uppkommer avfall av olika slag. Hushållsavfall i fikarum och matsalar, avfall med producentansvar som t.ex.  förpackningar och returpapper samt verksamhetsavfall i form av spill från produktionen.

Företag har följande ansvar för det avfall som uppkommer i verksamheten:

  • Lämna hushållsavfallet till Region Gotland för borttransport.
  • Sortera ut och lämna producentansvarsavfallet, t.ex. wellpapp, förpackningar och returpapper/tidningar till någon av FTI:s insamlingsplatser.
  • Verksamhetsavfall och byggavfall ska tas omhand av företag på avfallshanteringsmarknaden som har de tillstånd och den kunskap som behövs för att kunna utföra arbetet på ett miljömässigt, tekniskt och juridiskt riktigt sätt.
  • Farligt avfall lämnas till en avfallsentreprenör, se verksamhetsavfall. 

Lämna byggavfall till en avfallsentreprenör

Region Gotlands återvinningscentraler är i första hand avsedda för insamling av skrymmande hushållsavfall. Byggavfall ingår inte i hushållsavfall och bör därför lämnas till en avfallsentreprenör. Det finns flera entreprenörer som erbjuder transport och behandling.

Byggavfall från företag tas emot vid Region Gotlands återvinningscentraler mot avgift enligt prislista. Priset inklusive moms är 1000 kr per transport (personbil, lätt lastbil, släpvagn).

Som byggavfall räknas avfall från renovering, ombyggnation och rivning av hus. Det kan vara trä, övrigt brännbart material, gips, isolering och annat avfall som deponeras.

Sidan uppdaterad: 15 mars 2016
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kundtjänst Teknikförvaltningen

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 09:00-15:00
dag före röd dag 09:00-13:00
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas:
Vardagar 09:00-15:00 Kontakta kundtjänst (se ovan)
Övrig tid, journummer: 073-765 81 10
OBS! tilläggsavgift tillkommer, se prislista

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?