Klagomål, synpunkter och beröm

Berätta gärna för oss vad du inte är nöjd med och vad du tycker vi gör som är bra. Dina åsikter bidrar till att utveckla vår verksamhet och att fel och brister kan rättas till. Skollagen ställer krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Gör så här

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till den person, enhet eller avdelning som berörs eller till den rektor eller chef som ansvarar för verksamheten. Du kan också skicka in synpunkter via vårt webbformulär eller blanketten till höger.

Självklart får du skicka in dina synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand. Vårt mål är att du ska få svar inom fem arbetsdagar. Vissa ärenden kan vara mer komplicerade att hantera och kräva mer tid.

Om du inte är nöjd med svaret kan du begära att överordnad chef gör en förnyad prövning av ärendet.

Vad händer med det som lämnas in?

Alla synpunkter, klagomål eller beröm som kommer in databehandlas och registreras. De blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204).

Sidan uppdaterad: 5 juli 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?