Vad är allmänna handlingar?

Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i skrift eller bild, vanligtvis ett brev eller ett protokoll. Det kan också vara en "upptagning",
det vill säga information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att läsas eller uppfattas. Det kan vara exempelvis e-post, CD eller ljudband.

Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett ärende blir upprättade när ärendet är avslutat.

Kravet på att handlingen ska förvaras hos myndigheten innebär att den ska finnas i lokalerna eller att myndigheten har tillgång till handlingen via ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator.

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av regionen.

Varje nämnd eller styrelse inom regionen är en egen myndighet. Även de kommunala bolagen räknas som myndigheter.

En allmän handling är vanligtvis offentlig, vilket innebär att vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar eller uppgifter kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Sidan uppdaterad: 7 januari 2013
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?