Vinterväghållning

Det är väghållaren som ansvarar för vinterväghållningen på våra gator och vägar. Det innebär att det på landsbygden är trafikverket som sköter snöröjningen på länsvägarna medan Region Gotland, tekniska nämnden, ansvarar för tätorterna. Region Gotland sköter även snöröjningen på enskilda vägar med statsbidrag, utan att vara väghållare.

Länsvägar

Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna, och de har delat in vägarna i olika klasser. Se plogbilskartan (länk till höger) för vad som gäller för vilken väg.

Tätorter och enskilda vägar med statsbidrag

Snöröjning ska utföras för att betjäna den normala nyttotrafiken och färd till och från arbete dagarbetstid. Extra plogningar för utryckningsfordon och liknande utföres vid behov. Även isrivning och halkbekämpning innefattas i vinterväghållning.

Standarden får vara sänkt lördag, söndag, helgdag samt alla vardagar mellan kl 23.00 och 07.00.

Normalt börjar man snöröja först efter att det slutat snöa, med undantag för när prognosen visar på extremt långvariga snöfall eller stora mängder snö.

  • Gång- och cykelvägar ska ha ett snödjup om fem centimeter innan röjning sker.
  • Tätortsvägar ska ha ett snödjup om ca sju centimeter innan röjning sker.
  • Enskilda vägar ska ha ett snödjup om ca 14 centimeter lös snö.

Region Gotland har ingen klassindelning, men man jobbar efter en prioriteringsordning där de mest trafikerade stråken plogas först och är viktigast att hålla rena. Prioriteringsordningen kallas skede 1 och skede 2, se kartor i högerkolumnen. 

Fastighetsinnehavares skyldighet

Enligt Föreskrifter om gångbanehållning ansvarar fastighetsinnehavaren för att avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Se länk till höger.

Sandning och sandsopning

På gång- och cykelbanor använder Region Gotland torr 2-5 mm kalkkross som inte fryser. Till gatorna används saltfri sand.

Sandupptagningen startar första veckan i april.

Sidan uppdaterad: 20 januari 2014
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?