ภาษาไทย/Thailändska

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เกาะ Gotland
 

ข้อมูลสำหรับคนไทย (PDF)/Information på thailändska (PDF)


เกี่ยวกับภูมิภาคเมือง Gotland / Om Region Gotland
อาณาเขตของหมู่เกาะเมือง  Gotland ถูกสถาปนาเป็นเขตเทศบาลภูมิภาค ซึ่งเมือง Gotland ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นหมู่เกาะเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2011 เขตภูมิภาคนี้มีประชากรประมาณ 57,300 คน โดยประมาณ 24,000 คนอาศัยอยู่ในเมืองวิสบี (Visby) ซึ่งถือเป็นตัวเมืองหลัก ส่วนเมืองใหญ่รอบเมืองนอก Visby ได้แก่ Hemse, Slite, Roma และ Klintehamn

เมือง Gotland มีบริการให้ความดูแลประชาชนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถานดูแลเด็ก ห้องสมุด การดูแลสุขภาพ – และโรคภัยต่างๆ  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลคนพิการ นอกจากนี้ยังดูแลรับผิดชอบเรื่องของสุขาภิบาล สุขอนามัย ที่จอดรถ การวางแผนการคมนาคม การขนส่งทางน้ำ สิ่งปฏิกูล และอื่นๆ 

บนพื้นที่ของเมือง Gotland ทุกบริเวณของเมืองจะจัดให้มีศูนย์อนามัย ขอบเขตกา รบริหารดูแลของเมือง Gotland นั้นครอบคลุมถึงการคมนาคมขนส่ง ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงการวางผังพัฒนาเมืองใน หลายพื้นที่ของประเทศรัฐบาลประจำจังหวัดจะเป็นผู้บริหารจัดก ารท้องถิ่น   แต่เมือง Gotland เป็นเมืองหนึ่งที่มีขอบเขตการปกครองเป็นของตนเอง


วิสัยทัศน์ Gotland 2025 / Vision Gotland 2025
วิสัยทัศน์เมือง Gotland 2025 เป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้สำหรับอนาคตของเมือง Gotland โดยให้วิสัยทัศน์ว่า

Gotland เป็นส่วนหนึ่งของทะเลบอลติก เป็นสถานที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่วิเศษที่สุด   โดดเด่นด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเต็มไปด้วยรสชาติของชีวิต


Gotland –  เมืองแห่งสิ่งแวดล้อม / Gotland – en ekokommun
เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมกล่าวคือ Gotland เป็นเขตเมืองของการเริ่มต้นอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในสังคม  โดยคำนึงถึงพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก้าวพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง Gotland ในปี 2025 การทำงานที่ท้าทา ยคือ การขอความร่วมมือจากนานาประเทศอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของเมือง Gotland เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภาษาอังกฤษได้ที่นี่ http://www.gotland.se/2669


โบรชัวร์  / Broschyrer
หน้าเว็บไซด์ภาษาอังกฤษของเรามีโบรชัวร์ของภาษาต่างๆ ตามแนบนี้ http://www.gotland.se/english

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2014
Ansvarig för sidan: Peter Sandström

การติดต่อ/Kontakt

หมายเลขโทรศัพท์/Telefon
เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้าถึง เครื่องทำรายการเสียงอัตโนมัติ  โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่มตัวเลข หรือเลือกหัวข้อข้อมูลต่างๆได้ หากคุณต้องการฟังข้อมูลภาษาอังกฤษ  หรือหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กด 9

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00.

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-post
regiongotland@gotland.se

ล่าม/Tolk
หากคุณต้องการล่าม จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้คุณ  คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

 


 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?