Gotlänningar fortsatt nöjda med livet på ön

Årets medborgarundersökning visar att gotlänningarna är nöjda med Gotland som en plats att leva på, och med många av regionens verksamheter. Fortfarande får regionen underkänt inom några områden.

Statistiska centralbyrån genomför varje vår och höst medborgarundersökningar i ett stort antal svenska kommuner. Under våren och hösten 2015 deltog, förutom Region Gotland, ytterligare 137 kommuner.

Jämfört med 2014 är resultatet något lägre i samtliga tre index, även om skillnaden inte är statistiskt säkerställd i något av dem.

Resultaten i den del av undersökningen som handlar om regionen som en plats att leva på räknas samman i ett Nöjd-Region-Index (NRI). Resultat över 55 räknas som nöjd och Gotland får i år betyget 57.

I undersökningens andra del betygsätter medborgarna regionens verksamheter. Inom 7 av de 14 områdena får regionen över 55, men Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev 45. Hösten 2014 var NMI 47 men sänkningen är inte statistiskt säkerställd.

Resultatet för Region Gotland i Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev 33 i årets undersökning. Hösten 2014 var NII 36, men förändringen är inte säkerställd. NII är det index som har lägst resultat även för samtliga 138 kommuner 2015, men Region Gotland ligger under genomsnittet som är 40.

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan den 18 september och den 10 november 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten. Helhetsbetygen (NRI, NMI och NII) mäts med tre specifika frågor och är alltså inte ett genomsnitt av resultaten från detaljfrågorna från respektive område.

Aktuellt

RSS-ikon
Publicerad 2015-12-11 07:52 Gotlänningar fortsatt nöjda med livet på ön Årets medborgarundersökning visar att gotlänningarna är nöjda med Gotland som en plats att leva på, och med många av regionens verks...
Publicerad 2015-05-11 16:25 Folkmängden ökade första kvartalet Ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att Gotlands befolkning hittills i år har ökat med 10 personer
Publicerad 2015-03-09 16:45 Befolkningen ökade i 39 socknar Under 2014 ökade befolkningen i 39 av Gotlands 92 socknar. Störst folkökning hade Visby där folkmängden ökade med 191 personer, 92 k...
Publicerad 2015-02-25 15:00 Ny prognos: Befolkningen väntas växa framöver Den positiva folkmängdsökningen mellan 2014- 2015 på Gotland förväntas fortsätta kommande år. Folkmängden beräknas öka med 900 perso...
Fler aktuellt
Inga fler aktuellt finns!
Sidan uppdaterad: 11 december 2015
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?