Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Michael Enlund 
Näringslivschef
Telefon: 0498-26 93 77
E-post: michael.enlund@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Företagsklimat

Frågan om ett bra företagsklimat på Gotland är bredare än kvaliteten på den verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. För regionens del är även förtroendet för politiken och regionledningen en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även andra faktorer utanför Region Gotlands uppdrag påverkar. Icke desto mindre är att skapa förutsättningar för ett så gott företagsklimat som möjligt en given målsättning för Region Gotland. 

Vi arbetar aktivt med att förbättra företagsklimatet på Gotland genom en rad interna och externa kontinuerliga förbättringsprocesser. Vår avsikt är att skapa en bättre grund för näringslivets utveckling och stärka attraktionskraften för inflyttare och företagare. Vi kommer framledes lägga resurser kring kommunikation med företagen, ökad service och tillgänglighet och en effektivare rättssäker handläggning av företagsärenden. Vår målsättning är att tydligare fånga upp ifall något blir fel och även att i större utsträckning hålla företagen och näringslivsorganisationerna engagerade och informerade om vilka förbättringsåtgärder vi arbetar med.

Våra lotsfunktioner

Om du ska starta eller utveckla en verksamhet kan vägledning kring kommunala tillstånd och anmälningar, information om regelverk och annan service ha stor betydelse. En av våra viktigaste insatser på detta område är vår företags- och evenemangslotsning. Vår företagslots kan hjälpa till om ditt företag vill etablera sig på Gotland eller kanske ta nästa steg och expandera verksamheten.
Vi har också med lansering sommaren 2016 utvecklat en digital lotsfunktion via vår hemsida som komplement till företagslotsen. På sikt ska det sedan vara möjligt att söka kommunala tillstånd via webbtjänsten verksamt.se.
Evenemangslotsen ger kostnadsfri service och hjälper dig som vill etablera eller utveckla ett publikt evenemang på Gotland.
 

Detta är några konkreta satsningar vi nyligen gjort för att underlätta för dig som företagare på Gotland. Har du tankar, idéer eller inspel på andra verktyg, tjänster och funktioner som skulle kunna underlätta för företagaren är du välkommen att kontakta näringslivsenheten på Region Gotland.

Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020

Arbetet med företagsklimatet kommer nu att fortsätta som en del i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 och i tillägg insatserna för att bli Årets Tillväxtkommun 2018.

Verksamt.se – en nationell webbtjänst för företag

Webbplatsen verksamt.se drivs som ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Webbplatsen vänder sig till de som funderar på att starta, driva och utveckla företag. Här finns information, vägledning och e-tjänster kopplade till detta.

Gotland deltar i ett pilotprojekt

I september 2015 startade pilotprojektet verksamt.se/kommun. Region Gotland deltar här tillsammans med cirka 10 andra kommuner. Projektet leds av Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtverket och Bolagsverket. Inledningsvis inriktas arbetet på de anmälningar och tillstånd som rör restaurangföretag. Målet är att alla kommunala anmälningar och tillstånd ska läggas in i webbtjänsten.

För Region Gotland innebär projektet att vi väsentligt kommer att kunna förbättra vår service till företagen. Det kommer att bli lättare att göra rätt vilket i sin tur bland annat kommer att leda till färre felaktiga ansökningar och därmed kortare handläggningstider.

Sidan uppdaterad: 9 januari 2017
Ansvarig för sidan: Michael Enlund

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?