Om näringslivet - Regional utveckling

Gotlands tillväxt angår oss alla - oavsett om vi är företagare, tjänstemän, föreningsmedlemmar, förtroendevalda eller invånare. En framgångsrik tillväxt förutsätter att det finns en stark gemensam vilja och framtidstro.

Regionalt utvecklingsuppdrag

Sedan den 1 juli 1997 ansvarar Region Gotland även för det statliga regionala utvecklingsuppdraget vilket innebär ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur ingår.

Det handlar om att samla aktörer som bland annat högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi, att samordna och skapa mötesplatser och nätverk och att ansvara för att utvecklingsarbetet kontinuerligt följs upp.

En hållbar regional tillväxt och utveckling handlar om att ha en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem.

Region Gotlands roll

För att skapa en drivkraft bland medborgarna i tillväxtarbetet är det av stor vikt att alla känner sig delaktiga i Gotlands framtid. Region Gotland har i rollen som myndighetsutövare huvudansvaret för hur välfärdstjänsterna (kommun- och landstingsuppdraget) levereras och en mer stödjande roll när det gäller affärs- och företagsutveckling (regionalt utvecklingsuppdrag).

Tillväxtpolitik

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Politikområdet omfattar frågor som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram.


Du kan läsa mer om vårt tillväxtarbete, den kommande tillväxtplanen och våra strategiska arbeten och planer under dessa sidor.

 

Sidan uppdaterad: 1 juni 2016
Ansvarig för sidan: Michael Enlund

Kontakt

Näringslivschef, näringslivsstrateg företagsklimat
Michael Enlund 
Telefon: 0498-26 93 77
E-post: michael.enlund@gotland.se

Näringslivsstrateg företagsstöd
Peter Bloom 
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se

Näringslivsstrateg gröna näringar, kulturella och kreativa näringar
Karin Farinder 
Telefon: 0498-26 94 99
E-post: karin.farinder@gotland.se 

Näringslivsstrateg besöksnäring
Mats Jansson
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Projektledare tillväxtprogram, regionalt tillväxtarbete
Lina Holmgren 
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

EU-samordnare
Maria Pettersson 
Telefon: 0498-20 41 54
E-post: maria.pettersson03@gotland.se

Projektsamordnare
Annette Glover 
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

Strateg, arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Therése Kullåker 
Telefon: 0498-26 90 60
E-post: therese.kullaker@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?