Information om detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn) godkändes vid byggnadsnämndens sammanträde den 8 juni 2016 .

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen ska inkomna synpunkter samt förslag med anledning av dessa redovisas i ett särskilt utlåtande. Sakägare, myndigheter m fl skall få besked om hur deras synpunkter har behandlats. Syftet med detta är främst att ge information om ärendets gång.

Inkomna synpunkter under granskningstiden och samhällsbygg-
nads­för­valtningens svar på dessa finns här redovisade i ett granskningsutlåtande.

Beslut om upphävande av landskapsbildsskydd har överklagats och Region Gotland inväntar positivt beslut från regeringen innan regionfullmäktige kan anta detaljplanen.

Frågor besvaras av planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378 eller e-post: anders.rahnberg@gotland.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Sidan uppdaterad: 15 november 2016
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?