Samverkansforum

Många frågor kräver samverkan över organisationsgränser. Det kan både gälla intern samverkan mellan olika nämnders verksamheter och extern samverkan, det vill säga samverkan med andra myndigheter.

Region Gotland ingår i ett flertal sådana samverkansfora och vi presenterar dem kort här. 

Interna samverkansforum

Regional samverkans- och stödstruktur, RSSS

Medarbetare i flera av Region Gotlands verksamheter möter dagligen människor som elever, patienter, brukare och anhöriga i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt personen inom sin egen verksamhet, men det finns situationer när man behöver hjälpas åt från flera håll för att det ska bli bra. Ibland behöver frågor samordnas och beslutas på ledningsnivå. Kunskap, synsätt och metoder för samarbete kan behöva delas av flera verksamheter för att det ska fungera i praktiken. Då finns Regional samverkans- och stödstruktur.
 

Uppdrag för Regional samverkans- och stödstruktur
Vara dialogpartner och länk mellan nationell, regional och lokal nivå så att initiativ fångas från såväl verksamheter som nationella institutioner.

Skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv kunskapsstyrning genom att:

  • prioritera gemensamma utvecklingsområden, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter med brukarens bästa för ögonen
  • erbjuda långsiktigt stöd för samordnad kunskapsutveckling, implementering av riktlinjer och ny kunskap samt uppföljning och utvärdering
  • kommunicera beslut, kunskap och resultat
  • skapa underlag för politiska beslut.


Kontakt
Verksamhetsledare Regional samverkans- och stödstruktur
Anna Derwinger Hallberg
Tfn: 0498-26 87 94
E-post: anna.derwinger-hallberg@gotland.se

 
 

 

BarnSam

BarnSam är en samordnad ledningsfunktion i frågor som rör barn och unga i Region Gotland. BarnSam styrs av samma ledning som RSSS (se ovan). Därtill finns Barnnätverket där verksamhetsnära chefer driver utvecklingsarbete i samverkan. Man arbetar tillsammans för att de barn och unga som behöver insatser av flera ska få tillgång till samordnat och kunskapsbaserat stöd.

Läs mer
Information om BarnSam

Externa samverkansforum

RegSam

RegSam – Gotlands regionala samverkansråd – ska samråda, samverka och informera med målsättning om samsyn och arbete mot gemensamma mål.

Läs mer
Information om RegSam

FinSam

Finsam Gotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning.

Målet är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.

Läs mer
Information om Finsam Gotland

Nätverket Tryggare Gotland

Samverkan mellan Region Gotland, Polisen och Länsstyrelsen på Gotland som tillsammans med frivilligorganisationer, näringsliv och andra myndigheter arbetar för att:

  • stärka och utveckla det förebyggande arbetet
  • minska brottsligheten
  • öka tryggheten för medborgare och verksamma på ön.

Läs mer
Information om nätverket Tryggare Gotland

Sidan uppdaterad: 18 april 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?