Utveckling av infrastruktur

Region Gotland utvecklar infrastruktur kopplad till kryssningsturism. 

Arbetet med infrastrukturen handlar bland annat om gångstråk till och från kajområdet. Det handlar också om sådant som vägvisning, offentliga toaletter och trafikflöden. Arbetet omfattar den infrastruktur som Region Gotland ansvarar för.

Vi har påbörjat en förstudie som ska lägga grunden för arbetet och ge en helhetslösning så att vi utvecklar infrastrukturen på bästa sätt. Det här är en upprustning som är till gagn för såväl gotlänningar som besökare, inte bara kryssningsresenärer.

I arbetet med infrastrukturen finns sex delprojekt.

 

Trafik
Delprojekt trafik handlar om infrastrukturlösningar för hur kryssningsresenärer ska ta sig till och från kryssningskajen (trafiklösningar och gångstråk med mera).

Kopparsviksvägen och Palissadgatan planeras att bli gångfartsområde, och Gutebackens övergång upphöjs.
 

Utveckling av stadsmiljö
Vi tittar på hur stadsmiljön i Visby ser ut och behoven av sittplatser, papperskorgar, belysning och eventuell röjning. 

Längst med gångfartsområdet kommer planteringar att göras och sittplatser kommer att anläggas. 
 

Busstrafik
I delprojektet arbetar vi bland annat med att ta fram förslag på linjedragning för transferbuss samt identifiera potentiella platser för transferbussar att hämta och lämna passagerare. I det är tillgänglighet en viktig fråga. Själva driften av transfertrafik ingår inte i Region Gotlands kollektivtrafik utan är tänkt att bedrivas av näringslivet.
 

Besöksmål
I delprojektet ska ett antal platser, där Region Gotland eller Länsstyrelsen på Gotland har ett åtagande, pekas ut. De utpekade platserna ska vara sådana som bedöms vara av intresse för en mer omfattande kryssningsturism. Projektet syftar till att identifiera dessa platser samt behovet av iordningställande och service vid respektive plats.

Galgberget naturreservat kommer att tillgängliggöras och anpassas under hösten. Här planeras bl.a. toalett, skyltning och grillplatser. Utseendet kommer att kännas igen från Södra Hällarna.
 

Offentliga toaletter
I det här delprojektet arbetar vi med att rusta upp befintliga offentliga toaletter i Visby samt färdigställa nya för att möta behoven som blir med ökad kryssningsturism.
 

Vägvisning och information
Målet med delprojektet är att uppnå en fungerande vägvisning och informationsskyltning när kryssningskajen står färdig. Man ska kunna utgå från Visby hamn och genom skyltning och annan information orientera sig i staden. 

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017
Ansvarig för sidan: Tove Thuresson

Kryssningsdestination Gotland

Harald Gröttvik
Projektledare kajbygge
Telefon: 0498- 26 91 30
E-post: harald.grottvik@gotland.se

Pernilla Johansson
Projektledare infrastruktur
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Mats Jansson
Projektledare exportmognad och besöksnäring, samarbete med näringslivet 
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Tove Turesson
Projektkommunikatör
Telefon: 0498-26 98 04
E-post: tove.turesson@gotland.se

 

Gångstråk och busstopp

Här finns skiss på det gångstråk som planeras på andra sidan Färjeleden, samt de busstopp som kommer finnas i Visby. 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?