Kunskapsunderlag för Framtidens serviceutbud

Syftet med Region Gotlands strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud är att skapa en helhetsbild av servicebehov, tillgänglighetskrav och befolkningsutveckling, samt identifiera åtgärder för att vidmakthålla ett hållbart serviceutbud för boende, besökare och företagare på ön utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar som finns.

Det ekonomiska läge som Region Gotland befinner sig i ställer redan idag krav på förändringar av serviceutbudet. Även utmaningar att rekrytera behörig och kompetent personal innebär en trolig framtida förändring vad gäller arbetssättet. Inriktningen är att, trots kommande förändringar, bibehålla, och i möjligaste mån, stärka kvaliteten i de regionala tjänsterna.

I arbetet med att landsbygdssäkra resultatet ska de kommande förslagen sättas i relation till hur det påverkar möjligheten för gotlänningen att bo och ha sin arbetsplats där hen vill. Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ska vara ett underlag för verksamheternas planeringsarbete och beaktas i arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.

Under arbetet med denna strategi har inriktningen varit att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad. Det vill säga balansera vikten av attraktivitet (tillgänglighet i tid och kvalitet) och kostnad. En utgångspunkt är att få en effektiv verksamhet för skattebetalarnas pengar.

Hur ser det ut idag?

De verksamheter som analyseras i rapporten är Region Gotlands verksamheter inom de utvalda serviceutbuden utbildning, sjukvård, äldreomsorg samt kultur och fritid.

  • Utbildning, sjukvård och delar av kulturverksamheten som kostar mer än vad jämförbara kommuner/landsting gör. Vissa kostnader kommer de gotländska verksamheterna inte ifrån med tanke på ö-läget. Ett exempel på detta är att med så pass liten befolkning ändå ha ett eget akutsjukhus.
  • Kvaliteten inom dessa fyra utbudsområden är på samma nivå och i vissa fall högre än rikssnittet.
  • Inom 30 minuter med bil når drygt 98 procent av alla gotlänningar Visby, Slite eller Hemse.
  • Inom en tioårsperiod beräknas andelen gotlänningar öka med drygt 5 procent, främst i åldrarna 0-19 år samt i gruppen med gotlänningar över 76 år. Prognosen förutspår cirka 1 100 fler gotlänningar i åldern 0-19 år när vi ringer in 2025. Av dessa kommer troligen cirka 870 att bo i Visby. 
  • Det finns redan idag svårigheter att rekrytera behörig personal till dessa verksamheter. 
Vad händer nu?
Regionstyrelsen tog beslut om att godkänna remissunderlaget. Det innebär att nämnderna har fram till april på sig att besvara de frågeställningar som främst handlar om att kvalitetssäkra underlaget, se vad detta betyder för den egna verksamheten samt undersöka vilka synergieffekter som finns med andra verksamheter.

En annan fråga som nämnderna ombeds reflektera kring är vad som ska vara skälig tillgänglighet till den regionala servicen. 

Remissunderlaget ska bearbetas och utifrån detta ska ett förslag på strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud presenteras för regionstyrelsen och regionfullmäktige under våren.

 

Sidan uppdaterad: 28 februari 2017
Ansvarig för sidan: Tove Thuresson

Kontakt

Projektledare
Mia Stuhre
Telefon 0498-26 90 85
E-post mia.stuhre@gotland.se

Avdelningschef regional utveckling och direktör för regional utveckling
Stefan Persson
Telefon 0498-20 41 58
E-post stefan.persson@gotland.se

Skicka oss gärna ett meddelande med dina synpunkter och funderingar på serviceutbud@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?