Laddar meny...

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 15:08
Idag den 8 februari har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat förvaltningsberättelsen och årsbokslut för år 2016.

Resultatet för helåret slutar på 16 miljoner kronor. Avkastningskravet på elva miljoner kronor beslutat av regionfullmäktige i april nås därmed.  Det sammanlagda kravet på kostnadsminskningar har under året uppgått till 25,2 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent. De statsbidrag som nämnden erhållit under året med anledning av det ökade antalet nyanlända väl täckt de merkostnader som förvaltningen har haft.

Första verksamåret för förvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har genomfört sitt första verksamhetsår som en samlad organisation för utbildning, arbetsmarknad och integration. Under det gångna året har de olika skolformerna framgångsrikt löst uppdraget att på kort tid ta emot ett stort antal nyanlända och asylsökande barn och ungdomar i verksamheterna. Digitaliseringen av skolan har fortsatt under det gångna året med fokus på pedagogik och skolutveckling snarare än på teknik.

Satsningar har gjorts på systematisk kvalitetsutveckling och olika skolutvecklingsprojekt såväl på huvudmanna- som skolenhetsnivå. Kunskapsresultaten i skolan har förbättrats under året. 89 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett yrkesprogram, jämfört med rikets 86 procent. En positiv utveckling kan ses även när det gäller andelen elever i årskurs 9 på Gotland som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Gotlands andel var 83 procent mot rikets 76 procent. Meritvärdet (genomsnittlig betygspoäng) är även den högre för elever i årskurs 9 på Gotland (225,9) än i riket (219,3).

Nämnden efterlyser djupare analyser i serviceutbudsutredningen

BUN behandlade idag remissen på en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland. Några utgångspunkter har varit att se närmare på var gotlänningarna bor (befintligt och prognosticerat befolkningsunderlag), dagens serviceutbud och lokalisering, dagens kollektivtrafik och vad som kan anses vara skälig tillgänglighet i tid på hela Gotland.

Då nämndens verksamheter nästan uteslutande är obligatoriska och lagstyrda är minskningar av utbudet inte realistiskt. Däremot kan antalet platser för skolverksamheter vara föremål för översyn. BUN anser att det är viktigt att de erfarenheter som nämnden tidigare gjort tas tillvara i det fortsatta arbetet och att fördjupade studier behöver göras av kostnader och konsekvenser för att omstruktureringar av verksamheten ska kunna göras.

BUN ser det som en brist att frågan om merkostnader för det fria skolvalet inte ställs eller belyses i rapporten och inte heller vad de dubbla ambitionerna med fria skolvalet/fristående skolor samt en geografiskt väl spridd skolorganisation innebär. Nämnden anser att tillgängligheten måste bedömas utifrån barnens tid för att ta sig till skolan – både restid och gångtid. BUN understryker att en samordnad upphandling av skolskjuts och kollektivtrafik kan ge sänkta kostnader för skolskjuts, men det skulle även en utbyggd kollektivtrafik kunna göra.

Nämnden tog del av information om tidiga insatser till yngre elever

Vid nämndens sammanträde avrapporterade även grundskolechefen om arbetet med tidiga insatser i skolan  för elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Språkplanen och handlingsplanen för god undervisning i matematik är instrumenten för att följa upp barnens utveckling.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 14:18 Gotlänningarna har tillgång till en hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalité och hög tillgänglighet och öborna har förtroende...

Workshops – en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat

Publicerad 2017-02-08 13:53 I morgon, torsdag, genomförs den andra och sista workshopen om ”myndighetsutövning, rådgivning och service” för handläggare och chef...

Webb-TV från kultur- och fritidsnämnden 7 februari

Publicerad 2017-02-08 09:58 Kultur- och fritidsnämnden beslutade igår bland annat att köpa lämpliga inventarier från O´Learys konkursbo på ICA Maxi Arena och at...

Öppna möten kring framtidens serviceutbud

Publicerad 2017-02-08 09:21 Under mars kommer Region Gotland hålla öppna möten på sju platser runt om på ön för att prata om den planerade strategin för ett lån...

Delegation från Region Gotland jobbar i Kibaha med avfall och lokal demokrati

Publicerad 2017-02-08 09:08 Region Gotlands kommunala partnerskap med Kibaha kommun i Tanzania fortsätter med ett framgångsrikt avfallsprojekt och politikermöte...

Nya informationsskärmar till bussarna i april

Publicerad 2017-02-07 09:01 De nya bussarna är nu i gång inom kollektivtrafiken på Gotland.

Bussåkandet på Gotland ökar

Publicerad 2017-02-07 08:52 Under fjolåret gjordes sex procent fler enkelresor inom kollektivtrafiken på ön jämfört med året innan. - Det är jättekul! strålar c...

Vattenverket i Kvarnåkershamn blir klart till sommaren 2019

Publicerad 2017-02-07 08:49 Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn kommer med största sannolikhet inte stå klart förrän till sommaren 2019. - Vi har försökt hitta l...

Regionen erbjuder mark för nytt bryggeri

Publicerad 2017-02-03 10:43 Gotlands Bryggeri har accepterat ett erbjudande om en industritomt på Österby i Visby. Därmed tas ett viktigt steg för att all produ...

Förbereder för elevpraktik i Zanzibar

Publicerad 2017-02-03 10:18 Just nu befinner sig lärarna Maria Ohlén, Eva O´Reilly, Leif Svangren och Thomas Ginzel från Wisbygymnasiet i Zanzibar för ett förbe...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 februari 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?