Detaljplan för Visby Järnvägen 4 - samråd

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda förslag till detaljplan för fastigheten Visby Järnvägen 4. Planområdet är beläget strax söder om Söderport på nuvarande parkering vid Peder Hardings väg.

Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6 stadsradhus. Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post:
registrator-bn@gotland.se, senast måndag den 10 april 2017.
Ange ditt namn, postadress och ärendenummer 2012/1101. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samrå- da med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende som berörs.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lind, tfn 0498-269254, eller skicka e-post till sara.lindh@gotland.se 

 

Sidan uppdaterad: 16 mars 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Planhandlingar

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?