Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

En integrationsstrategi för Gotland är nu på remiss

Under april och maj är ett förslag till integrationsstrategi på remiss hos bland andra Region Gotlands nämnder, flera lokala myndigheter och civilsamhällets organisationer. Strategin ska omfatta hela Gotland och tydligt visa mål och strategisk inriktning för integrationsarbetet på ön.

– Hela Gotland, såväl privatpersoner som offentlig sektor, näringsliv och organisationer kommer bli viktiga för att strategins intentioner ska bli till konkreta aktiviteter. Redan idag görs många olika insatser med målet att nå en god integration, både för asylsökande och de som beviljats uppehållstillstånd, inklusive de ensamkommande barnen, säger Cecilia Krook, integrationsstrateg.

Förslaget har arbetats fram av Region Gotland och länsstyrelsen i samarbete med myndigheter, organisationer, civilsamhällets organisationer, volontärnätverk, nyanlända och asylsökande. 

Mångfald, rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Förslaget är att de övergripande integrationsmålen ska vara:

  • Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
  • En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra.
  • Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället.

Beslut i höst

Under remisstiden april och maj får Region Gotlands nämnder, länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala Universitet Campus Gotland, Arbetsförmedlingen, Visby servicekontor, Polisen, Almi, Gotlandshem, företrädare för Tillväxtrådet, civilsamhällets organisationer och RFSL lämna synpunkter på förslaget till strategi.

Regionfullmäktige och länsstyrelsen kommer preliminärt att ta beslut om integrationsstrategin i september 2017.

 

Information om integrationsstrategin finns på våra webbsidor om invandring och integration.

Sidan uppdaterad: 4 april 2017
Ansvarig för sidan: Malin Bodenholm

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?