Laddar meny...

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-04-19 14:52
Idag den 19 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat delårsrapport 1 och resultatet från de elevenkäter som genomfördes höstterminen 2016.

Prognosen för nämnden helåret 2017 visar på ett resultat på 2,1 miljoner kronor, varav förskolan prognostiserar ett resultat på 300 000 kronor och grundskolan (inklusive förskoleklass och fritidshem) ett resultat på 1,4 miljoner kronor. Prognosen för barn- och elevvolymerna pekar på ett underskott på 8,7 miljoner kronor i förhållande till anslaget från regionfullmäktige. Det som bland annat kan påverka nämndens resultat för året är hur många av de asylsökande barnen och elever i verksamheterna som får uppehållstillstånd och då kan bli bofasta på Gotland. Per den sista mars 2017 fanns det 120 asylsökande elever i grundskolan och 26 asylsökande barn inskrivna i förskolan. Delårsrapporten visar även att sjuktalet inom nämndens verksamheter har ökat något i förhållande till motsvarande period 2016. Sjuktalet var beräknat till 8,21 procent procent i slutet av februari i år. Nämnden följer utvecklingen och de planerade insatser görs för att öka frisktalen. Bland annat anställningen av personal som avlastar lärare.

BUN säger ja till utökad förskoleverksamhet
BUN är positiv till att fristående Uteförskolan Alla Årstider utökar sin verksamhet. Bolaget vill etablera en förskola med två avdelningar i Hogrän med plats för 30-40 barn. BUN:s godkännande innebär att kommunala bidrag kommer att ges till den utökade verksamheten. Ansökan om att få hyra de förskolelokaler i Hogrän som Region Gotland lämnar till höstterminen 2017 har lämnats in till tekniska förvaltningen. Det är tekniska nämnden som avgör frågan om lokalerna.

Yngre elever är mer nöjda än äldre
Idag tog nämnden del av resultatet från de elevenkäter som genomfördes under höstterminen 2016. Det handlar om hur eleverna i årskurserna 3, 5 och 8 i grundskolan upplever skola och undervisning. Resultatet visar att eleverna på de flesta frågor är positiva till skolan och undervisningen. Eleverna i årskurs 3 och 5 i allmänhet är betydligt mer positiva till skolans verksamhet än eleverna i årskurs 8. Eleverna i de lägre årskurserna är också mer nöjda än eleverna i högre årskurser.

Jämfört med enkäten 2015 har andelen elever i årkurs 3 som svarar positivt minskat för flera frågor. Särskilt frågorna om nyfikenhet att lära mer och om eleverna vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena, som båda minskat med sex procentenheter. Högsta medelvärdet i fick frågan om lärarna hjälper till med skolarbetet vid behov. Lägsta medelvärdet fick frågan om skolarbetet gör eleverna nyfikna att lära mer. Resultatet visar även att flickor i årskurs 3 är i allmänhet mer positiva till skolans verksamhet än pojkarna.

Nöjd elevindex i årkurs 5 har sjunkit med två indexpoäng jämfört med 2015. Trots det är nöjd elevindex något högre i årkurs 5 än det sammanlagda indexet för alla andra årskurser som undersökts. Högsta medelvärdet i den kommunala skolans årskurs 5 får frågorna om trygghet och möjlighet att få hjälp i skolarbetet vid behov. Beträffande frågan om nyfikenhet att lära mer skiljer sig resultaten hela tio procentenheter mellan pojkar och flickor. Flickorna ger mer positiva svar på frågan.

Nöjdhetsindexet för årskurs 8 uppgår till 63 vilket är cirka nio indexpoäng lägre än det sammanlagda indexet för alla årskurser. Andelen positiva svar har gått ned för frågorna som gäller att få hjälp i skolarbetet vid behov och att få veta hur det går för en i skolarbetet. Andelen flickor som ger positiva svar är dock högre än pojkarnas i årkurs 8.

Tog del av tematisk verksamhetsuppföljning
Under nämndens sammanträde gjordes också en tematisk uppföljning av förskolans respektive särskolans verksamheter. Pedagoger från förskolan Kabyssen och förskolan Lien berättade för ledamöterna om hur de jobbar med språkutveckling. Särskolans chef Siv Bendelin redogjorde tillsammans med rektor Anders Stoltz om särskolan och då särskilt om den verksamhet som riktar sig till vuxna: Lärvux.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Bakom kulisserna i Arkivcentrum

Publicerad 2017-04-18 11:46 Hur ser det ut i ett modernt arkiv och vad gör vi egentligen hela dagarna? Onsdagen den 19 april klockan 13.15 har du möjlighet att ...

10-åring har gett 900 miljoner till besöksnäringen

Publicerad 2017-04-14 07:35 Den 14 april 2007 invigdes Wisby Strand. 10-åringen har sedan dess lockat över 400 000 besökare till Gotland vilket inneburit intäkt...

Försäljningen av villatomterna på A7 avslutad

Publicerad 2017-04-13 12:49 Det blev tre nya köpare och sammanlagt cirka en miljon kronor högre försäljningspris när de åtta villatomterna på A7-området lades u...

Gammelgarn, Lummelunda och Östergarn

Publicerad 2017-04-12 16:12 I början av april gjorde Klart Vatten ett utskick till cirka 130 fastigheter i Gammelgarn, Lummelunda och Östergarn. Detta eftersom ...

Bevattningsförbud från 15 april

Publicerad 2017-04-12 11:02 Bevattningsförbud gäller på Gotland, förutom i Fårösund och på Östergarnslandet, från 15 april.

Vill du ha ett sommarjobb i påskägget?

Publicerad 2017-04-12 10:02 Vi söker sommarvikarier till äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder.

Ändrade öppettider under påskhelgen

Publicerad 2017-04-12 09:34 Under skärtorsdagen har receptionen på Visborg och regionupplysningen öppet kortare än vanligt.

Efterlyser uppdrag till ungdomsjobb

Publicerad 2017-04-11 09:02 Behöver din förening eller ditt företag hjälp med enklare sysslor i sommar? Socialtjänstens ungdomsjobbare utför enklare sysslor som...

Enkel undersökning ska minska dödlighet i brustet pulsåderbråck

Publicerad 2017-04-11 08:08 Fysiologiska laboratoriet på Visby lasarett kommer att erbjuda män på Gotland som fyller 65 år en ultraljudsundersökning av stora kr...

Bingo klarade vårdhundsprovet

Publicerad 2017-04-10 13:29 Region Gotland har fått sin första vårdhund. I fredags klarade Bingo och hans matte, Catharina Sundh, de omfattande testerna och är ...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 19 april 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?