Frågor och svar - FAQ

Saknas det du söker efter? Kontakta kundtjänst med detta formulär eller e-post.

Hur och när hämtas sopor från fritidshus?

Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 20 till vecka 37 (totalt 18 veckor). Hämtning varannan vecka av brännbart avfall (kärl 140 liter) och matavfall (kärl 140 liter) ingår i abonnemang. Kontakta kundtjänst för mer information om alternativ för kärlstorlek och hämtningsintervall.

Kan jag ha sophämtning med glesare intervall?

Hämtning varannan vecka, d.v.s. möjlighet att lämna sopor varannan vecka, ingår i standardabonnemanget med hämtning av matavfall samt för fritidshus (perioden v 20-37). Om du hemkomposterar matavfall vid ditt permanentboende och har hämtning endast av brännbart avfall, sker hämnting var fjärde vecka. Du kan välja tätare hämtning mot en högre avgift.

Sopbilen tömmer de avfallskärl som står vid hämtstället vid ordinarie hämttillfälle. Avfallskärlet behöver bara stå på hämtstället vid de tillfällen du har sopor att lämna. Är avfallskärlet tomt vid tömningstillfället utgår ingen viktavgift (pris per kilo).

Kan jag dela abonnemang med min granne/mina grannar?

Närboende som väljer samma typ av abonnemang kan ha gemensam sophämtning. En fastighetsägare som har flera bostadsfastigheter på Gotland (en- och tvåfamiljsbostad) kan också ha gemensam sophämtning för de egna fastigheterna. Ansökan lämnas till Region Gotland (Tekniska nämnden).

Får jag kompostera matavfall själv?

Ja, om du har en lämplig kompostbehållare som är godkänd för kompostering av matvafall. Kom ihåg att lämna in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om du vill kompostera matavfall. En handläggningsavgift tas ut föranmälan.

Vad kostar sophämtningen?

Avgifterna finns i Region Gotlands avfallstaxa som gäller från den 1 april 2014. Taxan är miljöstyrande och innebär lägre avgifter för den som källsorterar mer och lämnar mindre sopor jämfört med den som inte källsorterar. Avgiften är indelad i tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och viktbasread behandlingsavgift. Hämtningsavgiften beror bland annat på på kärlstolek och hämtningsintervall. Olika abonnemangsalternativ kan väljas för permanentbostäder, fritidsbostäder, flerfamiljsbostäder och verksamheter.

Måste alla fastigheter ha sophämtning?

Ja, om någon bor eller vistas på fastigheten. Man behöver inte ha sophämtning vid sitt fritidshus om man har ett fast boende på Gotland och kan ta med soporna hem till sitt en- eller tvåbostadshus. Då betalar men endast den fasta grundavgiften för fritidshuset.

En ansökan ska lämnas till Tekniska nämnden om gemensam sophämtning för fastigheterna:

Vilken dag hämtas soporna hos mig?

Hämtdagen beror på var din fastighet ligger och vilket abonnemang du har valt. Här på hemsidan kan du söka din hämtdag om du har ditt anläggningsnummer. Anläggningsnumret finns på din faktura och på etiketten på ditt avfallskärl.

Databasen uppdateras ungefär en gång per månad. Ändringar gjorda efter senaste uppdateringar syns därför inte i sökresultatet.

Du kan även ringa eller skicka ett mejl för svar från kundtjänst teknikförvaltningen, tfn 0498-26 90 00, e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.

Ange anläggningsnummer:

 

Varför ska jag betala en grundavgift för mitt fritidshus när jag har fått dispens för att ta med soporna hem till mit permanenta boende?

Grundavgift enligt avfallstaxan betalas för alla fastigheter som nyttjas. Grundavgiften täcker bl.a. kostnader för återvinningscentralerna, miljöstationerna för farligt avfall, kundtjänst, information och andra kostnader som alla fastigheter är med och delar på. Fastighet som beviljats befrielse från hämtning av kärl- och säckavfall betalar därför grundavgift men ingen årlig hämtningsavgift.

Se avfallstaxan eller kontakta kundtjänst teknikförvaltningen för mer information.

Sidan uppdaterad: 16 maj 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?