Laddar meny...

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-04-20 13:58
Hälso- och sjukvården leverarer god vård med hög kvalitet och tillgänglighet men har fått en tuff start på året. Det framkom av delårsrapport 1 som nämndledamöterna fick ta del av och besluta om under dagens sammanträde. Nämnden antog också erbjudandet från Hansahälsan/Unicare om övertagande av vårdcentralsfilialen i Klintehamn.

Delårsrapport 1: God vård med hög kvalitet och tillgänglig vård men en tuff start på året
Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bl a avseende kvalitet och tillgänglighet och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO.

Flera utvecklingsarbeten pågår exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom cancervården och journalen är på väg att tillgängliggöras för patienterna via nätet. Hög förekomst av bland annat influensan och vinterkräksjuka bland både medborgare och personal har inneburit en tidvis hög belastning på sjukvården. Samtidigt har många verksamheter haft stora svårigheter att bemanna under perioden.

Det ekonomiska resultatet är efter mars månad minus 21,3 miljoner. Det stora negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma vårdtillfällen inom utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka har gjort att stängning av sju vårdplatser inte varit möjlig under det första kvartalet.

– Minusresultatet är riktigt tufft för oss. Vi har ett stort antal åtgärder som vi arbetar med och som ger effekt men inte tillräckligt för att nu ha nått målet med verksamhet och ekonomi i balans, säger Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi måste hålla i och hålla ut med allt som redan är påbörjat och komma vidare med det som är identifierat och som ska genomföras, säger hon.

– Det är glädjande att se att vi kan upprätthålla en god vård även i ett ansträngt läge som det var i januari-februari. Samtidigt hade vi behövt en lugnare start på året för att inte hamna i ett ekonomiskt bekymmersamt läge igen. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att prioritera arbetet med implementeringen av handlingsplanen för oberoende av inhyrd personal som antogs av nämnden i mars. Vården bärs upp av dess medarbetare, och då är det såväl en fråga om att säkra kvalitén som att minska kostnaderna att kunna nå i mål med detta arbete, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Hepatit B-vaccination till nyfödda permanentas i barnvaccinationsprogrammet
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Hepatit B-vaccination till nyfödda permanentas och införs i Region Gotlands barnvaccinationsprogram. Region Gotland har fram tills nu varit det enda region/landsting som inte infört allmän vaccination mot Hepatit B.
– Att permanenta införandet av allmän spädbarnsvaccination mot Hepatit B bedöms innebära stora fördelar utifrån jämlik vård i ett nationellt och internationellt perspektiv, säger nämndordförande Stefaan De Maecker. Med förändrad population ökar också det inhemska behovet av ett immunologiskt skydd mot Hepatit B.

Vårdcentralen i Klintehamn blir filial till Hansahälsan/Unicare
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att anta erbjudandet från Hansahälsan/Unicare om övertagande av vårdcentralsfilialen i Klintehamn.
 
– Vid dialogmötet var det tydligt att befolkningen ser läkarnärvaro som väldigt viktigt i vårdutbudet i Klinte. I huvudsak därför väljer vi att gå vidare med det alternativet säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

– Förvaltningen får i uppdrag att slutföra avtalstecknande om filialverksamhet enligt inlämnat erbjudande, genomföra förhandling med berörda fackliga organisationer om verksamhetsövergång samt i samråd med Hansahälsan/Unicare hantera informationsbrev till berörda patienter enligt förslaget. Barnhälsovården och sjukgymnastikverksamheten flyttas från Klinte i och med besluten. 

Dags för Rum för kultur!

Publicerad 2017-04-20 10:34 Onsdagen den 26 april klockan 17:00 är det återigen dags för Rum för kultur, ett öppet forum för kulturfrågor. Temat denna gång kret...

Omstyrning av trafiken i korsningen Norra Hansegatan och Broväg i Visby

Publicerad 2017-04-20 08:03 Från och med idag, torsdag 20 april, styrs trafiken om i ovannämnda korsning och vi ber er därför vara uppmärksamma på skyltningen.

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-04-19 14:52 Idag den 19 april har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat delårsrapport 1 och resultatet ...

Bakom kulisserna i Arkivcentrum

Publicerad 2017-04-18 11:46 Hur ser det ut i ett modernt arkiv och vad gör vi egentligen hela dagarna? Onsdagen den 19 april klockan 13.15 har du möjlighet att ...

10-åring har gett 900 miljoner till besöksnäringen

Publicerad 2017-04-14 07:35 Den 14 april 2007 invigdes Wisby Strand. 10-åringen har sedan dess lockat över 400 000 besökare till Gotland vilket inneburit intäkt...

Försäljningen av villatomterna på A7 avslutad

Publicerad 2017-04-13 12:49 Det blev tre nya köpare och sammanlagt cirka en miljon kronor högre försäljningspris när de åtta villatomterna på A7-området lades u...

Gammelgarn, Lummelunda och Östergarn

Publicerad 2017-04-12 16:12 I början av april gjorde Klart Vatten ett utskick till cirka 130 fastigheter i Gammelgarn, Lummelunda och Östergarn. Detta eftersom ...

Bevattningsförbud från 15 april

Publicerad 2017-04-12 11:02 Bevattningsförbud gäller på Gotland, förutom i Fårösund och på Östergarnslandet, från 15 april.

Vill du ha ett sommarjobb i påskägget?

Publicerad 2017-04-12 10:02 Vi söker sommarvikarier till äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder.

Ändrade öppettider under påskhelgen

Publicerad 2017-04-12 09:34 Under skärtorsdagen har receptionen på Visborg och regionupplysningen öppet kortare än vanligt.
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 april 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?