Ansök om företagsstöd

Region Gotland har avsatt 25 miljoner kronor som stöd till små och medelstora företag på Gotland under perioden 2017–2019. Pengarna skall bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet.

Stöd kan beviljas som investeringsstöd eller som stöd till företagsutveckling inom nedanstående insatsområde. För mer information om investeringsstöd och stöd till företagsutveckling se under "För vad kan man söka".

  • Insatser som leder till ökad vidareförädling av gotländska livsmedelsprodukter och ökad försäljning av gotländska livsmedelsprodukter utanför Gotland.
  • Investeringar som ökar boendekapaciteten inom besöksnäringen.
  • Insatser som leder till ökad konkurrenskraft i industriföretag och insatser leder till ökad försäljning på marknader utanför Gotland

Vem kan söka

Stöd kan beviljas till företag verksamma på Gotland. Företag som kan och vill växa samt har, eller kommer att få, en marknad utanför Gotland prioriteras.

Stöd beviljas inte till primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn. Med primärproduktion avses insatser för att förbereda en produkt för försäljning i första ledet. Vidare beviljas inte stöd där bidraget riskerar att snedvrida lokal konkurrens exempelvis detaljhandel, lokala tjänste- och serviceföretag.

För vad kan jag söka

Stöd kan beviljas som investeringsstöd eller som stöd till företagsutveckling.

Investeringsstöd uppgår till 25 % av investeringen, maximalt 1 800 tkr. Minimistöd är 50 tkr och stödgrundande kostnader är:

Investeringar i byggnader eller anläggningar avsedda för stadigvarande bruk.

Maskiner eller andra fasta inventarier, dock inte fordon.

Stöd till företagsutveckling kan beviljas med 50 % av kostnaden, maximalt 250 tkr. Minimistöd är 20 tkr och stödgrundande kostnader är:

Köp av tjänst.

Utställning på nationell/internationell erkänd mässa.

Resekostnader i samband med utställning på mässa.

Utbildning i samband med annan utvecklingsinsats.

När kan jag ansöka

Ansökning kan ske mellan den 1 april 2017 och den 30 juni 2019. Ansöknings och beslutstillfälle är samma som för Region Gotlands ordinarie företagsstöd. För information om ansöknings- och beslutstillfällen klicka här.

Hur ansöker jag

Ansökan görs digitalt via www.minansokan.se. Använd stödformen stöd till investeringar och företagsutveckling.
Sidan uppdaterad: 23 maj 2017
Ansvarig för sidan: Tove Thuresson

Kontakt

Ta gärna kontakt med någon av de strateger som är kontaktperson inom området.

Ny industriell utveckling
Peter Bloom
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se 

Hållbara livsmedel
Karin Farinder
Telefon: 0498-26 94 99
E-post: karin.farinder@gotland.se 

Besöksnäring
Mats Jansson
Telefon: 0498-26 95 23 
E-post: mats.jansson@gotland.se 

 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?