Laddar meny...

Bygglov ska sökas för nya skolpaviljonger i Västerhejde

Publicerad 2017-06-01 13:12
Under gårdagskvällen hölls ett möte om Västerhejde skola i Västerhejde bygdegård påkallat av skolrådet som ville diskutera skolans framtid med Region Gotlands politiker.

På plats fanns Brittis Benzler, barn- och utbildningsnämndens ordförande (V), Tommy Gardell tekniska nämndens ordförande (S) och Karl-Allan Nordblom, byggnadsnämndens ordförande (MP) och några sakkunniga tjänstemän. Anledningen till mötet är att elever och deras föräldrar upplever inomhusmiljön som undermålig.

Ingen ny skola än

Västerhejde skola har cirka 250 elever och omfattar förskoleklass, grundskola för elever skolår 1-6 och skolbarnsomsorg. Skolbyggnaderna är slitna och till viss del är underhållet eftersatt. Detta till följd av att det funnits planer på att bygga en helt ny skola. Därför har det inte gjorts några stora eller långsiktiga investeringar i den befintliga fastigheten.

- En ny skola har funnits med i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget, men investeringen har fått stryka på foten då Region Gotlands ekonomi är svag och det funnits annat som prioriterats av våra politiker. Till exempel gymnasieskolans nya Sävehus, säger Torsten Flemming, grundskolechef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Buller- och fuktmätningar har gjorts

I ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden under våren har Region Gotland uppmanats att åtgärda ytskikt för att städningen ska fungera, att undersöka om fuktskador finns samt kontrollera bullernivån. Fukt- och bullermätningar är utförda och ligger inom riktvärdena, utifrån den konstruktion och ålder som byggnaderna har. Ytskikten är inte utbytta då det skulle innebära en omfattande insats, men kommer att hanteras i det periodiska underhållet.

Problem med ventilationen återstår i två hus

Även ventilationsåtgärder har genomförts efter konstaterade brister vid den obligatoriska ventilationskontrollen. Flera av skolhusen har nu fått godkända ventilationssystem, men i två byggnader (lokalt kallade röda längan och 51:an) bedöms ventilationsproblemen inte kunna lösas utan att kostnaderna skenar iväg. Planen är därför att byta ut byggnaderna mot nya paviljonger.

- Vår bedömning har varit att lokalerna i sin helhet håller en fullgod standard utifrån de lagkrav som ställs på skolverksamheten ur arbetsmiljösynpunkt. Men vi tar naturligtvis den sista tidens klagomål på största allvar. Skolan är elevernas arbetsmiljö och elevernas mående är en viktig fråga. Barn- och elevhälsan undersöker nu detta närmare, säger Torsten Flemming.

Innemiljöutredning är på gång

Teknikförvaltningens fastighetsavdelning planerar att genomföra en innemiljöutredning tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen vilket innebär att berörd personal kommer att få svara på frågor enligt en checklista. Därefter görs en utvärdering för att kunna identifiera problemområden. Den beräknas vara klar innan skolavslutningen.

Målet är två nya paviljonger under nästa läsår

Ritningar har tagits fram på nya paviljonger och bygglov ska sökas.

- Byggnadsnämnden kommer att högprioritera ett bygglov för detta och nästa sammanträde genomförs den 21 juni. Förhoppningen är att få nya paviljonger på plats under hösten, säger Michael Modin, enhetschef vid teknikförvaltningen, som ansvarar för fastigheterna.

Barn- och utbildningsnämnden har beställt en rapport om lokalernas aktuella status och ärendet behandlas vid sammanträdet den 13 juni.

Nu är det dags för årets studentbal

Publicerad 2017-06-01 12:51 Söndagen den 4 juni genomförs årets studentbal på kongresshallen Wisby Strand. Som seden bjuder kommer årets blivande studenter att ...

Personal utbildas i första hjälpen för psykisk hälsa

Publicerad 2017-06-01 08:40 Idag, den 1 juni, genomför Kompetenscentrum Gotland den första av två utbildningstillfällen för sin personal där man får lära sig me...

Hur vill du ha det i Klintehamn 2030?

Publicerad 2017-05-31 15:50 Vi söker dig som vill berätta om Klintehamn och förmedla dina visioner och tankar om Klintehamns framtid. Den 12 och 13 juni arrange...

Gå en sommarkurs på Gotlands folkhögskola - plats finns

Publicerad 2017-05-31 09:00 Vill du lära dig något nytt i sommar? Vad sägs om att gå en sommarkurs på Gotlands folkhögskola?

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-05-30 16:27 Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, tisdagen den 30 maj. Bland annat lämnade man vidare den fördjupade översiktsplanen för Österg...

Seniorgala lockade storpublik

Publicerad 2017-05-30 16:19 Drygt 400 personer kom till den seniorgala som arrangerades i Visby idag.

Studiehandledare utbildas för att stötta nyanlända elever

Publicerad 2017-05-30 08:45 Fungerande studiehandledning på det egna modersmålet är en av de främsta framgångsfaktorerna för att nyanlända ska nå kunskapsmålen ...

Beslut om Visby vattenskydd i regeringen

Publicerad 2017-05-29 13:49 Regeringen upphävde den 11 maj 2017 länsstyrelsens beslut om att undanröja regionfullmäktiges beslut. Detta innebär att Regionfullmä...

Peter pratar vatten med barn på Humlegårdsskolan

Publicerad 2017-05-29 10:08 Barn ger fantastiska och smarta tips på svåra vattenfrågor. "Använd sugrör när du dricker", "Spara vatten - drick mjölk", "Man kan l...

Räddningstjänsten lämnar över till Cementa

Publicerad 2017-05-25 20:24 Släckningen av storbranden i Slite har varit framgångsrik men röken kan fortfarande påverka vissa boende.
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 juni 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?