Laddar meny...

Region Gotland har inte diskriminerat genom att neka elev ledighet

Publicerad 2017-06-07 14:47
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat en diskrimineringsanmälan kopplad till elevs religion och trosuppfattning. DO har kommit fram till att Region Gotland inte har överträtt diskrimineringslagen genom att ha avslagit en gymnasieelevs begäran om regelbundet återkommande ledigheter för att närvara vid bön varje fredag mellan klockan 12.30 och 14.00.

I Region Gotlands yttrande till DO (GRA 2016/31) framgår att huvudmannen tillämpar en likvärdig bedömning av alla elevers ledighetsansökningar. Bedömningen hade blivit densamma om ledighet sökts med anledning av konfirmation eller ledighet för återkommande utövande av idrott eller kulturaktivitet.

I yttrandet skriver Region Gotland också att gymnasieskolan är en frivillig skolform. När en elev väl har påbörjat sina studier är närvaron obligatorisk. Rektor har att ta hänsyn till den garanterade undervisningstiden och kan av det skälet endast i undantagsfall bevilja ledighet utöver de lov som är schemalagda.

Enligt gymnasieförordningen får rektor bevilja en elev ledighet från skolarbete för enskilda angelägenheter. Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete. Rektor har bedömt att det inte rör sig om ett enstaka tillfälle. Elevens begäran avser frånvaro från undervisningen varje fredag eftermiddag under hela utbildningstiden. Att kompensera frånvaron genom att ge eleven arbetsuppgifter kan enligt rektor inte jämställas med lärarledd undervisningstid.

Vid ansökningar om ledighet vid enstaka tillfällen görs en individuell bedömning av elevens förutsättningar att trots frånvaron tillgodogöra sig utbildningen. I de fall en ansökan avser en begäran att regelbundet och vid samma tidpunkt varje vecka få utebli från undervisningen avslås regelmässigt sådana ansökningar.

Välkommen till frukostmöte för företagare

Publicerad 2017-06-07 11:35 Hej företagare! På fredag, den 9 juni, arrangeras ett frukostmöte för företagare på Gotland.

Vill du studera i höst?

Publicerad 2017-06-07 10:33 Nu är det hög tid att söka till vuxenutbildningens kurser kommande läsår. Sista ansökningsdag är den 15 juni, men tar vi emot senare...

Vill du studera i höst?

Publicerad 2017-06-07 10:33 Nu är det hög tid att söka till vuxenutbildningens kurser kommande läsår. Sista ansökningsdag är den 15 juni, men tar vi emot senare...

Snart börjar sommarskolan

Publicerad 2017-06-02 15:17 Under sommaren 2017 kommer flera kommunala grundskolor och Wisbygymnasiet att arrangera sommarskola för elever som behöver studera e...

Vårdcentralen i Klinte stänger över sommaren

Publicerad 2017-06-02 14:56 Vårdcentralen håller stängt under perioden 7 juni – 31 augusti. Från den 1 september blir enheten filial till vårdcentralen Unicare ...

Kompetensförsörjningsprojekt får miljonstöd

Publicerad 2017-06-02 13:31 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har beviljats drygt 8,6 miljoner kronor i statligt stöd till insatser på kompetensförsörjni...

Gotland föredöme inom cirkulär ekonomi

Publicerad 2017-06-02 08:43 Gotland är en av fyra kommuner som får stå som goda exempel på cirkulär ekonomi - det vill säga god resurshushållning.

Miljoner till hållbar tillväxt

Publicerad 2017-06-01 16:10 Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade idag, inom ramen för Hållbara Gotland, om sammanlagt 43 miljoner kronor till projekt som sk...

Välkommen till Gotland Open Cruise Day!

Publicerad 2017-06-01 15:54 Tisdag 6 juni arrangerar Gotland Cruise Network en dag fylld med aktiviteter och erbjudanden. Region Gotland finns på plats i Donner...

Bygglov ska sökas för nya skolpaviljonger i Västerhejde

Publicerad 2017-06-01 13:12 Under gårdagskvällen hölls ett möte om Västerhejde skola i Västerhejde bygdegård påkallat av skolrådet som ville diskutera skolans f...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 7 juni 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?