Laddar meny...

Sammandrag från kultur- och fritidsnämnden

Publicerad 2017-06-13 13:31
Idag har kultur- och fritidsnämnden bland annat beslutat att göra en besparing på tre miljoner på biblioteksverksamheten de kommande åren samt att överlämna till regionstyrelsen att besluta kring upphandlingen av bad i Fårösund.

Besparingar åren 2018-2019

En enig nämnd valde idag att ta beslut kring vilka besparingar som ska föreslås på kultur- och fritidsverksamheten under åren 2018-2019.

Biblioteksavdelningen, 3 000 000 kronor
Ungdomsavdelningen, 400 000 kronor
Fritidsavdelningen administration, 700 000 kronor
Motionsspår, 100 000 kronor
Omklädningsrum Rävhagen, 50 000 kronor

Summa: 4 250 000 kronor

Det återstår besparingar på runt 1 500 000 kronor som kommer beslutas under hösten.

Gällande biblioteksavdelningen ska en genomlysning göras av biblioteksverksamheten - öppettider, personalsammansättning, ändrade arbetssätt och kärnuppdrag. Det ska skapas en mer effektiviserad biblioteksorganisation där den klustras på ett nytt sätt. Förslaget innebär inte någon nedläggning av bibliotek.

Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund skickas vidare till regionstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) valde idag att överlämna till regionstyrelsen att fatta slutgiltigt beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund. Det eftersom förslagen överstiger budgetram och att nämnd och förvaltning inte kan följa upp avtalad tjänst de upphör vid årsskiftet 2017/2018. Dessutom har regionstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret.

Nämnden överlämnar fyra förslag till regionstyrelsen. Då den totala kostnaden för bad och idrottsmöjligheter överstiger den budget kultur- och fritidsnämnden fått för ändamålet behöver extra medel tillskjutas två av förslagen. Det tredje förslaget är att göra om upphandlingen och det fjärde att inte upphandla tjänsten alls.

Representationsstöd till föreningar

KFN beslutade 31 mars 2015 att låta Gotlands Idrottsförbund ombesörja försäljningen av namnrättigheterna till arenahallen. Intäkten användes till ett representationsstöd som Inspiration Gotland beredde och föreslog lämplig fördelning av, där sedan marknadsavtal tecknades med föreningarna. Syftet med ett representationsstöd är att stärka varumärket Gotland utanför regionens gränser genom marknadsföring och kommunikation. Nämnden beslutar att för 2017 fördela representationsstödet om 300 000 kronor på följande sätt:
      
Endre IF, 74 500 kronor
Visby BBK Basket, 62 500 kronor
Visby Roma, 65 500 kronor
FC Gute, 29 500 kronor
P18 IK, 20 500 kronor
Visby IBK, 47 500 kronor

Summa: 300 000 kronor

Sommarverksamhet hos kultur- och fritidsförvaltningen

I sommar kommer ungdomsavdelningen och ungdomsgårdarna erbjuda verksamhet och aktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 19 år där alla aktiviteter är gratis. Delar av aktiviteterna görs i samarbete med Gotlands idrottsförbund.

Ungdomsgårdar och ungkulturhus
Lagret i Visby öppnar upp på Solbergaskolan precis som vanligt och gårdarna i Klintehamn, Fårösund, Slite och Hemse håller även de öppet under sommarveckorna. Dessutom kommer Fenix ungkulturhus vara en mötesplats för alla mellan 16 och 25 år.

Dagkollo
I Klintehamn, Visby och i Fårösund kommer det erbjudas dagaktiviteter både inne och ute för alla.

Sommarkul
Utflykter och aktiviteter för ungdomar mellan 13 och 18 år med en diagnos inom autismspektrat.

Aktivitetspark
På Solbergaskolans skolgård kommer det vara fullt med studsmattor, kubb, basket- och fotbollar, cirkusredskap, skatepark och mycket mer. 

Skyltning och vatteninformation för besökare

Publicerad 2017-06-13 11:21 Även våra besökare måste informeras om den rådande vattensituationen på Gotland. I fastlandshamnarna har skyltar satts upp, precis s...

Dags att söka inackorderings- och resetillägg

Publicerad 2017-06-13 08:12 Det är hög tid att ansöka om inackorderings- och resetillägg för gymnasieelever. Ansökan kan lämnas när som helst under läsåret, doc...

Johanna Hansson leder utveckling av Almedalsbiblioteket

Publicerad 2017-06-12 14:58 Johanna Hansson har utsetts till projektledare för Almedalsbiblioteket, Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, m...

Föreläsning - Hus med historia

Publicerad 2017-06-12 13:31 Hur kan man forska i ett hus och en fastighets historia? Vilka har bott i ett hus? Vem ägde marken? Hur har huset sett ut? Vilka upp...

Ändring av parkeringsregler från 12 juni

Publicerad 2017-06-12 10:30 Från och med måndagen den 12 juni ändrar Region Gotland parkeringsreglerna och parkeringsavgifterna.

Nu tar de studenten

Publicerad 2017-06-09 08:10 Så har det blivit dags för Wisbygymnasiets studentavslutning på kongresshallen Wisby Strand.

Välkommen till öppet hus på kulturskolan

Publicerad 2017-06-08 15:36 Tisdagen den 13 juni håller kulturskolan öppet hus mellan klockan 17.00 och 19.00. Då kan man prova på olika instrument, olika danst...

Anmäler missförhållanden

Publicerad 2017-06-08 09:14 Socialförvaltningen anmäler två händelser enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ny webbenkät om Klintehamn

Publicerad 2017-06-07 15:26 Dialog Klintehamn 2030 har startat. Vad är Klintehamns identitet och vilka kvaliteter finns idag? Vilka är utmaningarna och möjlighe...

Region Gotland har inte diskriminerat genom att neka elev ledighet

Publicerad 2017-06-07 14:47 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat en diskrimineringsanmälan kopplad till elevs religion och trosuppfattning. DO har komm...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 juni 2017
Ansvarig för sidan: Jonas Beltrame Linné

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?