Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

Niclas Ohlander
Koncerncontroller
Telefon: 0498-26 91 18
E-post: niclas.ohlander@gotland.se

Ulrika Jansson
Koncerncontroller
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

Mikael Wollbo
Redovisningschef
Telefon: 0498-26 91 10
E-post: mikael.wollbo@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Ekonomisk planering och uppföljning

Ekonomisk planering sker i huvudsak genom att upprätta en budget. Budgeten revideras varje år. Uppföljning ingår som en viktig del i styrningen. Syftet med uppföljning generellt är att säkerställa att de mål som bestämts kommer att uppnås. 

Region Gotland gör en samlad uppföljning med helårsprognos efter tre månader, vilket benämns delårsrapport ett. Vi gör ett delårsbokslut efter åtta månader, en så kallad delårsrapport två. När året är slut gör vi en årsredovisning. Däremellan gör vi också månadsrapporter enligt en särskild tidplan.
 

Region Gotlands ekonomiska mål är styrande och ger de grundläggande förutsättningarna för planeringen av ekonomin.
 

Ekonomiska mål

Region Gotlands ekonomiska mål är:

  • Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
  • Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
  • Soliditeten ska vara minst 45 procent
  • Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
  • Regionens materiella tillgångar ska vårdas
  • Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent.
Sidan uppdaterad: 17 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Ulrika Jansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?