Folkhälsa på Gotland

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen som helhet eller i vissa grupper, till exempel barn med funktionsnedsättningar. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysisk och psykiskt och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Hälsan påverkas av olika omständigheter i levnadsvillkor, livsmiljö, sociala faktorer och levnadsvanor. För att nå god och jämlik hälsa behöver åtgärder göras som påverkar dessa faktorer för att främja människors möjlighet att ha kontroll över sin hälsa. Det behövs generella insatser i befolkningen men även specifika insatser för att förbättra hälsan för de människor som har störst behov.

Inom Region Gotland görs arbete inom alla förvaltningar, som påverkar folkhälsan.

Enheten för social hållbarhet på regionstyrelseförvaltningen stödjer övriga förvaltningar i arbetet för att uppnå god och jämlik hälsa i befolkningen på Gotland.

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017
Ansvarig för sidan: Veronica Hermann

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Enhetschef social hållbarhet
Lisa Stark
E-post: lisa.stark@gotland.se

Folkhälsostrateg
Cora Juniwik
E-post: cora.juniwik@gotland.se

Jämställdhetsstrateg
Katrin Rindlaug
E-post: katrin.rindlaug@gotland.se

Strateg social hållbarhet
Kar Risp
E-post: karl.risp@gotland.se

Strateg folkhälsa och välfärd
Veronica Hermann
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Presentation cannabis och tobak

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?