Förvaltningar

Region Gotlands uppgift är att ge medborgarna service inom en rad olika områden, allt från skola och barnomsorg till hälso- och sjukvård, renhållning och så vidare.

Här är en översiktlig beskrivning av vad de olika förvaltningarna ansvarar för:
 

Regionstyrelseförvaltningen
Förvaltningen ansvarar för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning samt ger internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar.


Samhällsbyggnadsförvaltningen
Detalj- och översiktsplanering, bygglov, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst.


Teknikförvaltningen
Fastighetsförvaltning, vatten och avlopp, avfall, kollektivtrafik, hamn, gata, park.


Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrotts-, motions- och fritidsanläggningar, kultur.


Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barnomsorg, grundskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskola, studie- och yrkesvägledning, åtgärder för unga utanför studier och arbete, arbetsmarknadsinsatser, etablering av nyanlända.


Socialförvaltningen
Äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg.


Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukvård, specialistsjukvård, primärvård och tandvård.

 

Sidan uppdaterad: 18 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Peter Sandström

Kontakt

Peter Lindvall
Regiondirektör
Telefon: 0498-26 90 45
E-post: 
peter.lindvall@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?