Regionens förtroendevalda med parti, hemort, uppdrag och kontaktuppgifter

Här listas förtroendevalda i regionfullmäktige samt styrelser och nämnder i bokstavsordning efter efternamn.

A

Aboulaich, Ayman (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-944 99 09, ayman.aboulaich@gmail.com

Agyei, Kwame (C) Hemse
Regionfullmäktige; ersättare
070-406 08 58, kwame@ggf.se

Ahlin, Eva (C) Mästerby
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
0498-26 70 00, eva.ahlin@centerpartiet.se

Ahlin, Oscar (S) Fröjel
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-326 54 90, oskar.ahlin@gmail.com

Henrik Albers (C) Hemse
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-771 87 94, henrikalbers@gmail.com

Alesandrelli, Laura (S) Väskinde
Tekniska nämnden; ledamot
070-090 72 04, lauraa@live.se

Ammunet, Torgny (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; 1:e vice ordförande
Tekniska nämnden; ledamot
073-652 27 30, torgny.ammunet@outlook.com

Andermo, Clara (MP) Mästerby
Regionfullmäktige; ersättare
070-552 72 44, clara.andermo@student.kmh.se

Andersson, Anna (C) Levide
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-848 36 96, levide@telia.com

Andersson, Britt (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-660 96 36, britt.linnea.andersson@gmail.com

Andersson, Charlotte (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-657 03 57, charlotte.k.andersson@gmail.se

Andersson, Ylva (C) Träkumla 
Överförmyndarnämnden; ersättare
073-905 05 40, ylva.andersson@centerpartiet.se

Andersson, Tjelvar (C) Tingstäde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
qvarnstromchristina@hotmail.com

Aspendal, John (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-518 47 55, john.aspendal@byggnads.se
 

B

Backlund, Carin (M) Visby
Revisor; ordförande
Visby Centrum; lekmannarevisor
073-600 13 17, carin.backlund@moderat.se

Bauer, Annamaria (V) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-071 33 99, annamaria.bauer@gmail.com

Bendelin, Börje (C) Väte
Byggnadsnämnden; ersättare
070-399 00 97, bendelin.magnuse@i.lrf.se

Bandelin, Ylva (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-696 04 98

Benneck, Lars-Erik (M) Västerhejde
Byggnadsnämnden; ledamot
076-806 64 00, lars-erik.benneck@moderat.se

Benneck, Margareta (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
072-727 81 86, margareta.benneck@moderat.se

Benzler, Brittis (V) Sjonhem
Regionråd
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ordförande
070-447 67 71, brittis.benzler@gotland.se

Benzler, Jörgen (V) Sjonhem
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
Valnämnden; ledamot
070-447 78 92, jorgen.benzler@gotland.se

Berg, Lisa (S) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-587 51 58, lisa.berg@fenomenalen.se

Bjurström, Lars (V) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-541 98 35, lars.bjurstrom@vansterpartiet.se

Björkman, Bo (S) Visby
Regionfullmäktige; ordförande
Valberedningen; ordförande
070-083 26 23, bo.bjorkman@gotland.se

Björkman, Maria (S) Visby
Regionstyrelsen; ledamot
Socialnämnden; ordförande
0498-26 34 11, maria.bjorkman@gotland.se

Blomgren, Dan (S) Visby
Socialnämnden; ledamot
073-809 44 12, dan.blomgren@seko.se

Boberg, Karl-Johan (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-759 80 64, kjboberg@hotmail.com

Bokelund, Lisbeth (MP) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
076-897 64 62, lisbeth.bokelund@mp.se

Bondesson, Mats (C) Dalhem
Valnämnden; ersättare
070-575 08 17, mats.bondeson@telia.com

Bornold, Viveca (MP) Hangvar
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-512 46 49, bornold@tajnungs.se

Bosarfve, Sven (M) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-661 25 40, sven.bosarfve@gmail.com

Broberg, Curt (C) Fårösund
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-604 24 16, curt.broberg@centerpartiet.se

Broén, Antonia (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-775 73 33 antonia.broen@gmail.com

Broén, Lena (S) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
Inget telefonnummer, ingen e-post

Brozén, Frans (L) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
070-681 56 64, frans@brozen.se

Bååth, Elin (FI) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
gotland@feministisktinitiativ.se

C

Carlgren, Saga (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Regionråd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ordförande
070-447 68 13 saga.carlgren@gotland.se

Carlström, Nilsson Margareta (S) Visby 
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
070-204 42 68, magganc-n@hotmail.com

Cedergren Onsjö, Berit (M) Fröjel
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-779 04 08, berit@onsjo.com

Celion, Lena (M) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-447 74 61, lena.celion@gotland.se

Charlotte Criwall (M) När
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare

Croon, Per-Anders (M) Lummelunda
Regionfullmäktige; ersättare
070-537 30 69, pa.croon@telia.com

D

Dahlberg, Alexandra (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-495 34 84 alexandra.dahlberg@hotmail.com

Dahlby, Leif (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1:e vice ordf.
076-836 99 50, leif.dahlby@socialdemokraterna.se

Dahlström, Björn (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-534 05 44, bjorndahlstromlarbro@gmail.com

De Maecker, Stefaan (MP) Visby
Regionråd
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ordförande
070-447 73 24, stefaan.de.maecker@gotland.se

Dygéus, Jacob (M) Visby
Regionstyrelsen; ersättare
073-342 15 39, jdygeus@yahoo.com

Dyvander-Johansson, Pia (S) Visby
Patientnämnden; ordförande
070-922 34 77, piadyvander@hotmail.com

E

Edlund, Stefan (C) Gammelgarn
Socialnämnden: ersättare
073-097 93 91, stefanedlund@comhem.se

Edman, Per (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; vice ordförande
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ordförande
070-957 42 81, per.edman@gotland.se

Edwards, Lilian (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
076-771 32 23, lilian.edwards@telia.com

Ekdahl, Jan (C) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-326 53 06, jan.ekdahl@lrf.se

Ekelund, Bo (M) Fårö
Tekniska nämnden; ledamot
070-719 30 70, bo.ekelund@moderat.se

Eklund, Arne (M) Fårösund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
076-360 70 16, arne@bunge.se

Ekman, Tony (S) Visby
Byggnadsnämnden; ersättare

Ekström, Kristin (MP) Visby
Valnämnden; ledamot
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-264 23 00, ekstrom.kristin@gmail.com

Ekström, Magnus (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-320 03 11, sap@magnusekstrom.se

Emanuelsson, Marie-Anne (S) Kräklingbo
Överförmyndarnämnden; ledamot
070-432 49 96, marema_3@hotmail.com

Eneqvist, Bertil (S) Stånga
Byggnadsnämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-688 67 47, bertil.Eneqvist@gotland.se

Eneqvist, Greger (S) Stånga
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-358 03 90, greger.eneqvist@guteweb.se

Eneqvist, Lena (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-373 95 65, lena@gotlandsturist.se

Eneqvist, Mona (S) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
0498-24 61 43. Har ingen epost

Engström, Ingrid (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-818 02 42, engstromsles@hotmail.com

Enström, Isabel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionråd
Regionstyrelsen; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ordförande
070-083 26 51, isabel.enstrom@gotland.se

Ericsson, Håkan (S) Visby
Regionstyrelsen; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; vice ordförande
073-925 26 00, hakan.ericsson@gotlandstidningar.se

Ericsson, Monica (V) Väte
Socialnämnden; 1:e vice ordförande
070-447 68 64, monikaeriksson@telia.com

Eriksson, Jan-Erik (V) Väte
Valnämnden; ersättare
073-961 06 93, jan-erik.eriksson@gotland.se

F

Fohlin, Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 1:e vice ordförande
Regionråd
Byggnadsnämnden; vice ordförande
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Friberg Hansson, Aino (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-993 66 62, aino.hansson@hotmail.com

Fridell, Kristina (MP) Stenkyrka
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-497 66 83, kristina.fridell@gmail.com

G

Garnström, Anna (C) Bro
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-309 79 26, anna.gahnstrom@spray.se

Gahnström, Eva (C) Bro 
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-697 52 02, eva@ytlings.se

Gajardo Angel, Rebecca (C) Visby 
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-957 72 48, contact@visbyslivergold.com

Gardell, Karin (MP) Visby 
Byggnadsnämnden; ledamot
073-332 17 42, karin.gardell@folkbildning.net

Gardell, Tommy (S) Västerhejde 
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; ordförade
070-447 79 15, tommy.gardell@gotland.se

Gardelin, Ingela (M) Vibble
Byggnadsnämnden; ersättare

Gradelius, Fredrik (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ersättare
Byggnadsnämnden; ledamot
070-546 46 66, fredrik@gradelius.se

Grund, Lena (L) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-230 81 30, grundlena@gmail.com

Gränsmark, Linus (S) Endre
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-600 54 52, dyklimpan@hotmail.com

Gudinge, Andreas (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-881 96 13, andreas@gudinge.se

Gustafson, Thomas (V) Etelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-396 72 60, thomas@thogus.se

Gustafsson, Eva (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-039 40 82, eva.pa.ungesmiss@telia.com

Gustafsson, Ranita (C) Grötlingbo
Revisor
0498-48 60 01 skradarve@hotmail.com

H

Hafdelin, Susanne (S) Lummelunda
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
073-037 55 60, susanne.hafdelin@telia.com

Hall, Robert (MP) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Valnämnden; ersättare
076-218 73 69, robert.hall@suderbyn.se

Hammar, Ylva (MP) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-798 06 24, ylvahammar@hotmail.com

Hansson, Sabina (S) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-050 04 73, sabiina.hansson@hotmail.se

Hansson, Stig (C) Öja
Regionfullmäktige; ersättare
Byggnadsnämnden; ersättare
070-601 60 70, stig.hansson@i.lrf.se

Hansson, Åke (S) Väskinde
Socialnämnden; ersättare
070-611 27 03

Harlevi, Inger (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 2:e vice ordförande
070-521 12 60, inger.harlevi@balticness.se

Hedberg, Bengt (M) Rute
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-734 10 93, hedberg.bengt@gmail.com

Hedberg, Karin (M) Rute
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; vice ordförande
070-861 07 55, gutemor46@gmail.com

Hedström, Mats (M) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-575 74 13, mats.sjustrommar.se

Heilborn, Daniel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
073-701 42 83, arkitekt@danielheilborn.se

Hejdenberg Ronsten, Barbro (C) Visby
Revisor
0703-26 80 42, barbro.ronsten@gotland.se

Hemström, Eleonore (S) Visby
Valnämnden; ledamot
076-050 09 78, eleonore.hemstrom@spray.se

Holmstedt, Torbjörn (S) Bäl
Valnämnden; ersättare
073-806 46 20, t.holmstedt@telia.com

Hrdlicka, Anna (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-519 27 18, anna.hrdlicka@moderaterna.se

Häglund, Anand (M) Roma
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-024 11 24, anand_haglund@hotmail.com

I

Ingelmark, Nils (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare
070-594 61 07, info@ingelmark.se

J

Jakobsson, Lars (C) Eskelhem 
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-326 65 43, rosenbys@gmail.com

Jacobsson, Ulla Brithe (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-702 37 68, ullabrithe@telia.com

Jakobsson, Ursula (C) Alva
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot
070-741 06 28, ujacobsson@yahoo.se

Jansson, Alexander (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
073-908 52 36, alexander.jansson@centerpartiet.se

Jansson, Björn (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionråd
Regionstyrelsen; ordförande
070-447 78 33, bjorn.jansson@gotland.se

Jarve, Jennie (V) Sanda
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-306 96 86, jennievisby@hotmail.com

Johansson, Margareta (MP) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-712 66 47, junkershamn@hotmail.com

Johansson Sixten, Anna (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-843 65 75, lonnegard@gmail.com

Johansson, Tommy (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
tommy.jo@telia.com

Johansson, Tony (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-653 95 00, tojajoh@hotmail.com

Jormer, Boel (S) Kräklingbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Överförmyndarnämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-460 43 72, boeljormer@hotmail.com

Josefsson, Arne (C) Rone
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-414 56 62, arne.josefsson@alfakassan.se

Jönsson, Magnus (M) Sanda
Överförmyndarnämnden; vice ordförande
073-429 89 33, magnusjonsson65@hotmail.com

Jönsson, Mats (C) Ardre
Valnämnden; ersättare
070-259 26 48, mikro.johansson@telia.com

K

Kahlbom, Åke (C) Västerhejde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-982 75 69, ake.kahlbom@hotmail.se

Karivainio, Jari (M) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-726 48 60, jari.karivainio@moderat.se

Karlsson, Ann-Marie (S) Visby
Revisor
073-028 92 99, annmarie.ka@telia.com

Keinonen, Anita (M) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-231 44 93, anita.keinonen@telia.com

Klang, Thomas (S) Roma
Patientnämnden; ersättare
070-643 71 27, thomas.klang@arlafoods.com

Klasson, Ulf (L) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
Regionstyrelsen; ersättare
070-542 56 61, ukledautveckling@tele2.se

Klingvall, Anita (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; vice ordförande
072-524 85 95, ledamot.klingvall@gmail.com   

Klovsjö, Anneli (S) Väskinde 
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-860 04 16, janneli.klovsjo@telia.com

Kristiansson, Helén (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
072-260 95 59, helen.kristiansson@gmail.com

Krusell, Katarina (MP) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-683 87 73, katarina.krusell@telia.com

L

Landergren-Wolter, Britt (C) Bro
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
072-294 76 66, brittlandergren@hotmail.com

Landin, Sonia (S) Visby
Revisor
070-286 01 28, sonia.landin@telia.com

Larsson, Anders (C) Roma
Regionfullmäktige; ledamot
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-659 03 65 andersok@telia.com

Larsson, Jenny (S) Visby
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
0498-21 20 54, ingen e-post

Larsson, Jimmy (M) Burs
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-561 68 00, jimpen@Hotmail.com

Levin, Julia (C) Lärbro
Socialnämnden; ersättare
070-220 17 11, julia.levin@edu.gotland.se

Lewander-Ödman, Christina (C) Västerhejde
Valnämnden; ledamot
070-301 44 90, levander-ödman@home.se

Lilja, Andreas (M) Västerhejde
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-800 05 28, andreas.lilja@moderat.se

Lindberg, Carina (V) Östergarn
Revisor
073-978 61 23, bo.ho@telia.com

Lindby, Gunnel (C) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-836 59 60, gunnel.lindby@veteranpoolen.se

Lindström, Maria (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-794 04 84, miafanny@hotmail.com

Lindvall, David (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-497 08 52, bodavidlindvall@gmail.com

Lindvall, Ola (C) Dalhem
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-629 47 69, lindvall.ola@telia.com

Lingström, Renée (S) Hörsne
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-691 91 21, renee.lingstrom@telia.com

Lundqvist, Ingemar (M) Väte
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-424 60 34, molner_gard@hotmail.com

Löfgren-Dahlström, Kerstin (C) Lärbro
Byggnadsnämnden; ledamot
073-050 89 94, kerstinlofgrendahlstrom@gmail.com

M

Magnusson, August (M) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare

Malmberg, Sven Åke (S) Visby
Byggnadsnämnden; ledamot
070-346 31 97, svenakemalmberg@gmail.com

Malmström, Mona (MP) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; vice ordförande
070-310 60 86, mona@monamalmstrom.se

Marquart, Tommy (S) Högklint
Gymnasie- och utbildningsnämnden; ersättare
073-028 10 62, tommy.marquart@gotland.se

Martell, Eric (S) Öja 
Regionfullmäktige; ledamot
Överförmyndarnämnden; ersättare
70-640 72 49, eric.martell@telia.com

Matthing, Ola  (MP) Tingstäde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
Regionfullmäktige; ersättare
070-660 43 68, ola.matthing@gmail.com

Mickelåker, Arvid (C) Hogrän
Tekniska nämnden; ersättare
070- 742 29 50, arvid@mickelaker.se

Müller, Hannes (SD) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
0498-24 03 20, klintehamansbo@hotmail.com

Möller, Björn (MP) Sanda
Revisor
070-733 09 83, bjornmoller@gmail.com

N

Niklasson, Jonas (C) Hablingbo
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; 2:e vice ordförande
073-707 27 88, hagsarve@telia.com

Nilsson, Claes Göran (S) Visby
Valnämnden; ordförande
070-577 79 82, cgnilsson1942@gmail.com

Nilsson, Conny (S) Lärbro
Tekniska nämnden; ersättare
070-247 11 11, connynilsson45@live.se

Nilsson, Maria (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden;ersättare
070-794 04 84, miafanny@hotmail.com

Nilsson, Marianne (S) Visby
Patientnämnden; ersättare
070-577 79 82, marie.nilzzon@telia.com

Nilsson, Mikael (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-646 15 09, mikael.nilsson@ifmetall.se

Nilsson, Ronnie (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
0498-27 11 72, ronnienilsson@telia.com

Nirs Wahlgren, Rolf (C) Västerhejde
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
072-525 75 25, rolf.wahlgren@gotlandsmedia.se

Nobling, Eva Katarina (V) Visby
Byggnadsnämnden; ersättare

Nordblom, Karl-Allan (MP) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Byggnadsnämnden; ordförande
070-083 24 19, karl-allan.nordblom01@gotland.se

Nordgren, Anders (MP) Visby
Socialnämnden; ersättare
073-919 99 88, anders@a-mediaconsult.com

Nordin, Anita (C) Rute
Patientnämnden; vice ordförande
073-718 08 61, anita.nordin@telia.com

Nordström, Torbjörn (C) Mästerby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-531 58 31, torbjorn@tonoco.com

Nylund, Birgitta (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-254 75 62, birgitta.nylund@telia.com

Nygren, Cecilia (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-151 88 75, cecilianygren@yahoo.com

Nypelius, Eva (C) Lokrume
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 2:e vice ordförande
Regionråd i opposition
073-765 83 14, eva.nypelius@gotland.se

Nypelius, Stefan (C) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
Regionstyrelsen; ledamot
070-346 67 64, stefan.nypelius@centerpartiet.se

Nysell, Claes (L) Västerhejde
Tekniska nämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-889 17 56, claes.nysell@me.com

O

Olofsson, Inger (C) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
073-906 99 18, inger_olo@hotmail.com

Olsson, Bibbi (C) Rone
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-223 42 20 vmkubb@gmail.com

Olsson, Dick (S) Visby
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
076-620 21 26, kasibaken@hotmail.com

Onoszko, Maciej (C) Roma
Socialnämnden; ersättare
073-511 48 17 maciej.onoszko@gotland.se

Onsjö, Håkan (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Byggnadsnämnden; ledamot
070-779 04 04 hakan@onsjo.com

Ortman, Sigbritt (M) Fleringe
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-722 86 98 sigbrittdirect@telia.com

P

Persson, Karin (Fi) Gotlands Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
073-81 45 470 karin.mafrids@gmail.com

Persson, Margareta (M) Hablingbo
Regionfullmäktige; 2:e vice ordförande
070-583 84 31 margareta.p@tele2.se

Petersen, Hans Jörgen (M) Västerhejde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-899 21 59, hans-jorgen.petersen@gotland.se

Petersson, Lennart (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Överförmyndarnämnden; ordförande
073-390 34 68 lennartpetersson@live.se

Pettersson, Berit (S) Tingstäde
Valnämnden; ersättare
070-867 84 32 berit.0498274224@telia.com

Pettersson, Elof (S) Västerhejde
Patientnämnden; ledamot
070-962 26 18, info@hogklints.se

Pettersson, Eva (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-42 47 052, pettersson6009@hotmail.com

Pettersson, Mariell (M) Slite
Tekniska nämnden; ersättare
073-717 40 96, mallpet74@gmail.com

Pettersson, Ulla (S) Visby
Byggnadsnämnden; ersättare
070-447 74 31, ulla.p.n@telia.com

Plisch, Heidi (MP) Visby
Gymnasie- och utbildningsnämnden; ledamot
073-579 40 65, heidipl@Hotmail.com

R

Redig, Susanne (M) Eke
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-251 51 13, sussi.redig@outlook.com

Reinhag, Filip (S) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ordförande
073-513 95 85, filip.reinhag@gmail.com

Renström, Jörgen (MP) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
Byggnadsnämnden: ersättare
070-346 30 96, jorgen.renstrom@gmail.com

Ronström, Erik (MP) Mästerby
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
073-922 97 99, erik@ompom.se

Rosell, Carin (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-592 33 99, crosell@tjelvar.org

Ruthström, Nina (Fi) Lummelunda
Regionfullmäktige; ersättare

S

Samuelsson, Joakim (C) Träkumla
Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-304 98 28 joakimsamuelsson68@gmail.com

Schüberg, Carina (V) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-341 50 18 acarina71@gmail.com

Sederholm, Ann-Christin (M) Fårösund
Patientnämnden; ersättare
073-618 24 90, anki.sederholm@gmail.com

Siedberg, Catharina (MP) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-526 10 43, catharina.siedberg@hotmail.com

Siggelin, Lars (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
076-051 52 21, lsiggelin46@live.se

Silva, Tito (V) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-647 81 51, gotlandtito@hotmail.com

Simonson, Lena (M) Visby
Revisor
070-728 85 55, lena.simonsson@moderat.se

Skalberg Karlsson, Jesper (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-993 98 77, jesper.karlsson@riksdagen.se

Stenman, Åke (S) Tingstäde
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden;ersättare
070-632 25 07, ake.stenman@telia.com

Stenström, Lena (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ledamot
073-253 77 12, lena.stenstrom01@gotland.se

Storm, Andreas (M) Stånga
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-091 40 19, andreas.storm@live.se

Storm, Robin (M) Follingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
073-970 92 56, robinstorm1@hotmail.come

Strandänger, Arne (C) Visby
Gotlandshems styrelse; ersättare
0498-27 05 27, ingen e-post

Strid, Clas (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot

Ström, Torun (Fi) Stenkyrka
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-028 03 84, torunlinnea@hotmail.com

Ståhl Mousa, Anne (S) Lummelunda
Byggnadsnämnden; ledamot
073-393 99 06, anne.stahl-mousa@gotland.se

Sundin, Anna (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-708 73 65, 15sundin@telia.com

Sundin, Mats (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-452 70 87, 13sundin@telia.com

Sundin, Joan (V) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-990 31 39

Sutare, Karin (MP) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-651 73 08, keramikkarin@hotmail.com

Svensson, Jan (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-447 68 95, jan.svensson01@gotland.se

T

Thomasson, Johan (L) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-890 22 30, johan.thomasson@liberalerna.se

Thomasson, Thomas (C) Lye
Valnämnden; vice ordförande
070-518 24 68, t.homasson@telia.com

Thomsson, Lars (C) Vänge
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Byggnadsnämnden; ledamot
070-825 11 10, lars.thomsson@gotland.se

Thored, Patrik (M) Rute
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-531 88 69, patrik.thored@moderat.se

Tillander, Tore (V) Slite
Byggnadsnämnden; ledamot
073-360 99 77 ttill@scancern.com

Å

Åkerlund, Lars (V) Vänge
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-765 86 68, lars.akerlund@gotland.se

V/W

Wahlström, Kjell-Åke (S) Slite
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-438 99 96, kjell_wahlstrom@hotmail.com

Wahlström, Catarina (S) Slite
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-673 54 94, catarina_wahlstrom@hotmail.com

Wallin, Ann-Christine (C) Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-744 20 17, ann-christin.wallin@gotland.se

Wallner, Birgitta (L) Visby
Socialnämnden; ersättare
072-036 86 11, birgitta.h.wallner@gmail.com

Wallner, Jan (L) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-519 71 32, jan.wallner@comhem.se

Wennblad, Peter (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
073-625 25 40, peterwennblad@gmail.com

Westman, Jon (V) Visby
Socialnämnden; ersättare
073-088 74 09

Westerén, Hanna (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
072-556 45 23, hanna.westeren@riksdagen.se

Westfält-Nilsson, Monica (M) Visby
Valnämnden; ersättare
Socialnämnden; ersättare
070-552 72 67, monica.w.nilsson@telia.com

Wiberg, Erna (S) Väskinde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-394 15 04, erna.wiberg@hotmail.com

Wiberg, Johnny (S) Källunge
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-759 98 70, johnny.wiberg@gotland.se

Wickman, Bengt (C) Eskelhem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-357 60 12, bengt@rovide.se

Wiginder, Malin (C) Lokrume
Byggnadsnämnden; ersättare
073-965 26 66, malinwiginder@live.se

Wigren, Peter (M) Katthammarsvik
Tekniska nämnden; ersättare
070-620 43 90, peter.wigren@moderat.se

Wiklund, Andreas (L) Lau
Byggnadsnämnden; ersättare
073-785 32 60, andreas.wiklund@gotland.se

Virgin, Bertil (S) Visby
Region Gotlands revisorer; vice ordförande
076-130 84 08, bevi428@gmail.com

Wizén, Karin (V) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
073-789 49 93, karin.wizen@gmail.com

Wong, Meishuan (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-750 55 66, meishuan.wong@moderat.se

Wramner, Stefan (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
076-626 91 91, stefan.wramner@moderat.se

Wärn, Roger (M) Stånga
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
Regionfullmäktige; ersättare
070-556 10 75, roger.warn@gmail.com

Wäss, Stefan (M) Väskinde
Socialnämnden; ersättare
070-747 03 98, stefan.wass@gotland.se

Ö

Öberg, Gunilla (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-730 81 81, gunilla.oberg01@gotland.se

Öst, Wiola (S) Etelhem
Regionfullmäktige; ersättare
070-330 81 18, wiola_ost@icloud.com

Östergren, Majvor (S) Fårö
Byggnadsnämnden; ersättare
070-327 56 12, majvor.ostergren@telia.com

Österlund, Per (M) Eskelhem
Valnämnden; ledamot
073-979 55 61, boterarve@spray.se

Öström, Rolf (M) Burs
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-378 19 58, rolf.ostrom@moderat.se

Sidan uppdaterad: 4 april 2017
Ansvarig för sidan: Lars Frank

Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0409-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Kanslisekreterare
Lars Frank
Telefon: 0498 - 26 93 35
E-post: lars.frank@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?