Sjukresor

Nya sjukresebestämmelser från 12 september 2016.

  • Alla som är i behov av sjukresa kommer även fortsättningsvis att erbjudas gratis buss med anslutningsresa.
  • De som har särskilda medicinska skäl kommer att erbjudas serviceresa med taxi till sjukvårdsinrättning.
  •   De nya bestämmelserna i sin helhet (PDF)

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården finns det olika sätt att göra det på. Du kan få ersättning för sjukresa till närmaste vårdgivare som kan ge dig den vård som krävs eller till lasarettet.

Om du reser med buss i kollektivtrafiken eller med privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. Region Gotland arbetar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Om du måste resa med taxifordon subventioneras resan av regionen men du måste alltid själv betala en egenavgift.

Synpunkter och klagomål lämnas till e-post kollektivtrafik@gotland.se eller på telefon 0498-263334 måndag-fredag kl. 09.00–15.00.

När kan man få ersättning?

Reseersättning kan lämnas till personer som omfattas av lagen om allmän försäkring och är folkbokförda i Region Gotland.

När kan jag få ersättning

Resor till och från sjukhusvård, läkarvård, tandvård eller sjukvårdande behandling vid lasarettet, psykiatriska kliniken, vårdcentraler, privata vårdcentraler, till vissa privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, fotterapeuter som på remiss utför medicinsk fotvård förutsatt att praktikerna har avtal med Region Gotland.

Vilka resor ger inte rätt till ersättning

Resor till förebyggande vård t.ex. vaccinering, barnhälsovård, mödrahälsovård, mammografi eller annan hälsokontroll, permissions- eller överflyttningsresor.

Följeslagare

Om ditt medicinska tillstånd motiverar följeslagare eller om du är under 18 år får följeslagare medfölja utan kostnad. Följeslagare till den som blir inlagd på sjukhus får ersättning för hemresan men med billigaste färdmedel. Läkarintyg kan krävas i efterhand för att styrka att följeslagare behövts.

Närmaste vårdgivare/vårdinrättning

Reseersättning lämnas för resor till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges eller till den vårdcentral/distriktsläkare man valt. Vid återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller den plats där resan startade.

Planerade sjukresor ersätts endast från folkbokföringsadressen.

Besökstider

Det är alltid du själv som har ansvaret för att du tar dig till sjukhuset eller vårdcentralen på utsatt tid. Det är också du själv som ska ta ställning till om tiden du blivit kallad till passar. Stämmer besökstiden dåligt med busstiderna kan du ringa och försöka ändra så att du får en annan tid som passar bättre med kommunikationerna.

Billigaste färdmedel

Du får ersättning för det billigaste färdmedel med hänsyn taget till dina medicinska skäl och din möjlighet att åka med kollektivtrafiken. Till billigaste färdsätt räknas buss.

När du åker buss

Vissa turer med landsbygdstrafiken- och stadstrafikens bussar stannar vid vissa vårdcentraler och lasarettet. Alla bussarna är handikappanpassade lågentrébussar vilket bl.a. innebär att det inte är några trappsteg. I de fall bussresan är längre än 12 km enkel resa och du har svårt att ta dig ifrån hemmet till närmaste busshållplats, kan du få ersättning med 50 kr enkel resa om du åker privatbil till hållplatsen för att åka vidare med bussen.

När du åker privatbil

Sjukresa med privatbil ersätts i de fall kollektivtrafiken inte kan ske i rimlig anslutning till hemmet. Ersättning utbetalas för den del av resan som överstiger 40 km enkel resa. Ersättningen är 1,50 kr/km.

Är resan mindre än 40 km enkel väg har du rätt att räkna med kostnaden för bilresan med 1,50 kr/km på högkostnadskortet.

När du åker serviceresa

Resa med taxi/bårtaxi/minibuss ersätts endast om billigare färdmedel, buss/privatbil inte kunnat användas på grund av ditt medicinska hälsotillstånd. Du betalar egenavgift till föraren enligt taxa Egenavgift för sjukresor.

Resebeställning och planering vid taxiresa

Behöver du anlita serviceresa måste du alltid beställa denna genom beställningscentral på telefon 0200-26 06 60.

Beställningscentralen bedömer om resan får ske med serviceresa.

Planerade resor skall bokas senast kl. 17.00 dagen innan resan.

Vid akut sjukdom får sjukresa beställas dygnet runt utan förbeställningstid.

Du får ofta samåka med andra resenärer.

Beställs taxi på annat sätt än genom beställningscentralen får du själv stå för hela kostnaden.

Egenavgifter och ersättningar

  • Buss: Ingen avgift. Kostnaden för bussbiljett ersättes, se nedan.
  • Anslutningstaxi till buss: Egenavgift 15 kr oavsett sträcka.
  • Taxi/bårtaxi/minibuss: Egenavgift enligt taxa Egenavgift för sjukresor.
  • Privatbil: Ersättning 1,50 kr/km för den sträcka som överstiger 40 km.
    Är resan mindre än 40 km enkel väg har du rätt att räkna med kostnaden för bilresan med 1,50 kr/km på högkostnadskortet.

Sjukreseräkning

För att få ersättning för resa med buss eller egen bil måste du fylla i blanketten ”sjukreseunderlag”. Blanketten finns på till höger på den här sidan eller på respektive mottagning/avdelning på sjukhuset/vårdcentralen. Du skall också bifoga läkarvårdskvitto och i förekommande fall bussbiljett. Rätt till ersättning förfaller om inte begäran om ersättning framställs inom 3 månader från den tidpunkt resan gjordes. Endast 1 resa tur och retur per dag ersätts.

Utbetalning av reseersättning

Din ersättning betalas ut över bank. Ersättningsbelopp som understiger 50 kr betalas inte ut förrän det sammanlagda beloppet överstiger 50 kronor. Om det sammanlagda beloppet inte uppgår till 50 kronor under året betalas detta ut vid årsskiftet.

Högkostnadsskydd

Om du ofta reser sjukresor och du inom en tolvmånadersperiod har betalat 1.900 kr i egenavgift för dina resor, så slipper du egenavgiften under den tid som återstår av denna period. Perioden räknas från den första resdagen. Kom därför ihåg att spara patientkvitton och kvitton från dina sjukresor! Du får själv begära att få frikort. Se särskild information "högkostnadsskydd för sjukresor"..

Vart skall jag sända mina reseräkningar?

Region Gotland, Teknikförvaltningen, Kollektivtrafikenheten,
621 81 Visby.

För ytterligare information ring teknikförvaltningen,
telefon 26 33 34

Sidan uppdaterad: 9 mars 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakt

Teknikförvaltningen
Sjukresor
621 81 VISBY
Tfn kundtjänst: 0498-26 33 34
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?